ျပည္တြင္း မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ ၁၇ သန္း နီးပါးအထိ တုိးတက္လာ

IMG_0906.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  ႏိုင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက အမွတ္တံဆိပ္ အသစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ MPT တို႔ အၿပိဳင္အဆုိင္ ေဈးကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မႈမ်ားရိွလာၿပီးေနာက္ လက္ရိွမိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္မွာ ၁၇ သန္းနီးပါး ရိွလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရသည္။

၂၀၁၄၊ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္မွ စတင္၍ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္အတြင္း၌ ဆင္းမ္ကတ္ တစ္ခုလ်ွင္ ၁၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ပထမဆံုး ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ Ooredoo Myanmar ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္သည္ တစ္သန္းခဲြေက်ာ္ ရိွလာၿပီျဖစ္သည္။

ကာတာဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ၏ ေဈးကြက္ ထုိးေဖာက္မႈအၿပီး တစ္လအၾကာ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ေဈးႏႈန္းအသစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်လာသည့္ MPT ကေရာင္းခ်ေသာ  ၁၅၀၀  က်ပ္တန္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို  အသံုးျပဳသ ူေပါင္းမွာလည္း တစ္သန္းေက်ာ္ ရိွလာၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း၌ မည္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမွ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လ မတိုင္မီအထိ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ ေဈးႏႈန္းအလြန္ ျမင့္မားသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို သံုးစဲြသူ အေရအတြက္မွာ ၁၁ သန္းေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုလက္ရိွအခ်ိန္ တြင္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို အသံုးျပဳသူမွာ ၁၃ သန္းေက်ာ္ ရိွလာၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၄၊ စက္တင္ဘာလမွ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္အတြင္း စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ေနာ္ေဝဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ Telenor Myanmar ၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားသည္ အေရအတြက္ ၂ သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးခုမွ မုိဘိုင္းဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈကို သံုးစဲြသူ အေရအတြက္သည္ ၁၇ သန္းနီးပါးအထိ ရိွလာၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္  ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏မုိ ဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳမႈႏႈန္းသည္ သန္းႏွင့္ခ်ီ တုိးတက္ခဲ့ျခင္းကို ျပသေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရိွသူ တစ္ဦးကဆုိသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္က မုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ စုစုေပါင္းအေရအတြက္၏ ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း က်ပ္တစ္ေထာင့္ငါးရာဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေဈးကြက္အတြင္း စတင္ေရာက္ရိွၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္သံုးစဲြမႈ သိသိသာသာ တုိးတက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ တာဝန္ရိွသူက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္း၌ မိုဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္သည္ ေန႔စဥ္မွန္မွန္ တုိးတက္လ်က္ရိွၿပီး  တစ္ႏုိင္ငံလံုး မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳေနသူ အေရအတြက္၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔ ပမာဏသည္ အင္တာနက္ သံုးစဲြေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။

မိုဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ ေလးသန္းေက်ာ္တြင္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာျဖစ္သည့္ Facebook ကို သံုးစဲြသူမွာ အေရအတြက္ တစ္သန္းႏွင့္ အထက္ရိွေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း၌ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္း အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္သည္ စီဒီအမ္ေအ ဆင္းမ္ကတ္ အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ထက္ ပိုမုိမ်ားျပားေနသည္။