သံုးစြဲသူ၏ လက္ကို touchscreen တစ္ခုအသြင္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္ေစမည့္ Cicret လက္ပတ္

23FEB7F000000578-0-image-m-7_1418383677417.jpg

ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္ ထုတ္ကုန္ေစ်းကြက္ အတြင္းသို႔ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားအၿပိဳင္အဆိုင္ ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အလြန္ေသးငယ္သည့္ built-in projectorတစ္ခုကို အသံုးျပဳထားၿပီး သံုးစြဲသူ၏ အေရျပာအားtouchscreen တစ္ခုအသြင္ေျပာင္းလဲႏုိင္မည့္ လက္ပတ္တစ္ခုကိုလည္း မၾကာမီ ျမင္ေတြ႕ရဖြယ္ရိွသည္။

Cicret ဟုေခၚသည့္ အဆိုပါလက္ပတ္ကို ဝတ္ဆင္သံုးစြဲသူသည္ အေရျပားကိုtouchscreen တစ္ခုအသြင္ ေျပာင္းလဲကာ email စစ္ေဆးျခင္း၊ ဗီဒီယိုၾကည့္ျခင္းစသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။အဆိုပါ လက္ပတ္ကိုထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ Cicret ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ မတည္ေငြ ေကာက္ခံလ်က္ရိွၿပီး ၎ကိုမည္သည့္ဖုန္း၊ tablet ႏွင့္မဆို အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ Cicretလက္ပတ္ကို ဝတ္ဆင္သူမ်ားသည္ email ဖတ္႐ႈျခင္း၊အင္တာနက္ သံုးျခင္း၊ဗီဒီယိုမ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ဂိမ္းကစားျခင္းႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။လက္ပတ္တြင္ ပါဝင္သည့္ အလြန္ေသးငယ္ေသာprojector သည္ ပံုရိပ္တစ္ခုကို အေရျပားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပေပး ႏိုင္ၿပီး swipe,tap ႏွင့္ pinch ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို proximity sensor ၈ ခုက သိရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။၎လက္ပတ္တြင္ USB port တစ္ခုႏွင့္ accelerometer တစ္ခု ပါဝင္သည့္အျပင္ Bluetooth ႏွင့္ Wi-Fi တို႔ကို အေထာက္အပံ့ ေပးထားသည္။

Cicret ႏွင့္ Pascale နည္းပညာ ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္သူ ဂြီလာအူမီ ပြမ္မီယာကဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လက္ပတ္အတြင္း 3G cardတစ္ခုထည့္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။၎လက္ပတ္ကို လက္ရိွတြင္တီထြင္လ်က္ရိွၿပီး ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း ေရွ႕ေျပးပံုစံတစ္ခုကိုဖန္တီးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေစ်းကြက္ သို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ပြမ္မီယာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Cicret လက္ပတ္ကို ေပါင္ ၃၀၀ ျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်ဖြယ္ရိွၿပီး ၎ကို 16GBႏွင့္ 32GB အမ်ိဳးအစားျဖင့္ ရရိွႏိုင္ကာ အေရာင္ ၁၀ မ်ိဳးျဖင့္ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။