မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ား ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္မည္

10534549_10202851014457502_2063803923561691886_n.jpg

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက မိုဘိုင္းဖုန္း ကြန္ရက္စက္ပစၥည္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔အထိေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္ စက္ပစၥည္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို (၆-၁၂-၂၀၁၄)၊(၉ -၁၂-၂၀၁၄)၊ (၁၁ -၁၂-၂၀၁၄) ႏွင့္ (၁၂-၁၂-၂၀၁၄)ရက္ေန႔ တို႔တြင္ မႏၲေလးအနီး ဝန္းက်င္ေဒသမ်ား၊ (၁၂ -၁၂- ၂၀၁၄) ႏွင့္ (၁၆-၁၂-၂၀၁၄)ရက္ေန႔ တို႔တြင္ မေကြးအနီး ဝန္းက်င္ေဒသမ်ား၊ (၁၈-၁၂-၂၀၁၄) ရက္ေန႔ တြင္ မံု႐ြာအနီး ဝန္းက်င္ေဒသမ်ား၊ (၁၉-၁၂-၂၀၁၄)ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနားအနီး ဝန္းက်င္ေဒသမ်ား တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

(၂၃-၁၂-၂၀၁၄) ရက္ေန႔တြင္ လား႐ိႈးအနီး ဝန္းက်င္ေဒသမ်ား၊ (၂၃ -၁၂-၂၀၁၄) ႏွင့္ (၂၅-၁၂-၂၀၁၄)ရက္ေန႔ တို႔တြင္ မိတၳီလာအနီး ဝန္းက်င္ေဒသမ်ား၊ (၂၆-၁၂-၂၀၁၄)ရက္ေန႔ တြင္ ပခုကၠဴ ႏွင့္ မူဆယ္အနီး ဝန္းက်င္ေဒသမ်ား တြင္ ည (၁၂)နာရီ အခ်ိန္၌ ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ယာယီျပတ္ေတာက္ႏိုင္ၿပီး ျပတ္ေတာက္ႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ကာလမွာ ခန္႔မွန္းေျခ (၂၀)မိနစ္ ခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္းျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ေၾကညာသည္။