MEC ဖုန္းလိုင္းပိတ္ျခင္း တိုင္းမန္ေနဂ်ာ႐ံုးတြင္သာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္

MEC ဖုန္းလိုင္းပိတ္ျခင္းမ်ားကို တိုင္းမန္ေနဂ်ာရံုးတြင္သာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားေနရာ မ်ားတြင္ ရရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စာတိုက္ႀကီးအနီးရွိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း တိုင္းမန္ေနဂ်ာရံုးတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ “စာခ်ဴပ္၊ မွတ္ပံုတင္တို႔နဲ႔ တိုင္းမန္ေနဂ်ာရံုးမွာ သြားပိတ္ႏိုင္ပါတယ္၊ ဖုန္းလိုင္းပိတ္တာ ဆက္သြယ္ေရးရံုးမွာပဲ ေဆာင္ရြက္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ Customer Care Center မွာ ရမွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု MECTel ဖုန္းမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေနရာမွ ေမးျမန္း သိရွိရသည္။

ဖုန္း လိုင္းပိတ္ျခင္းအတြက္ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းကတ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း အတြက္ အသစ္ျပန္ေလွ်ာက္ရန္ ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ က်သင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။