Google Translate တြင္ Unicode ျဖင့္ ျမန္မာဘာသာမွ ဘာသာေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္သို႔ ဘာသာျပန္ဆုိႏုိင္ ၿပီျဖစ္

10857238_10152564119247825_8742235354741553553_o.jpg

Google Translate တြင္ Unicode ျဖင့္ ျမန္မာဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ လည္းေကာင္း ျပန္ဆိုႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔မွစတင္၍ Google Translate တြင္ Unicode Font ျဖင့္ ျမန္မာဘာသာကို အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ဘာသာေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ကို ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ အျပန္အလွန္ ျပန္ဆုိႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

Google Translate တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စမ္းသပ္ အသံုးျပဳလုိသူမ်ားသည္ translate.google.com သို႔သြားေရာက္ၿပီး မိမိ ဘာသာျပန္ဆုိလိုသည့္ စာလံုးမ်ားနွင့္ ဝါက်မ်ားကို Unicode Font ျဖင့္ စာရိုက္၍ ေျပာင္းလဲလုိသည့္ ဘာသာစကားကို ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

ယေန႔မွစတင္၍ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအၾကား စမ္းသပ္အသံုးျပဳလ်ွက္ရိွေသာ Google Translate တြင္ ျမန္မာဘာသာ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳၿပီး ဘာသာျပန္ဆုိမႈတြင္ အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရိွေနေသးၿပီး ယင္းမွာ ရွည္လ်ားသည့္ ဝါက်မ်ားတြင္ ဘာသာ ျပန္စာလံုး အခ်ိဳ႕ အထားအသုိ အနည္းငယ္ မွားယြင္းေနေသးျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ Google Translate တြင္ ျမန္မာ Unicode ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းအျပင္ Google Translate App တြင္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။