ဓာတ္ပုံထုတ္စနစ္ ပါဝင္ေသာ Instax Mini ကင္မရာေမာ္ဒယ္ သစ္သုံးမ်ဳိးမိတ္ဆက္ပြဲက်င္းပ

20141204_105030.jpg
20141204_105252.jpg
Fujifilm-Asia-Pacific-(Malaysia)----Mr.-Yusuke-Tsuchiya.jpg
IMG_6444.jpg

Fujifilm Myanmar မွ ဓာတ္ ပုံ႐ိုက္ကူးၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ပုံကို ထုတ္ေပးႏုိင္ေသာ Instax Mini ကင္မရာ ေမာ္ဒယ္သစ္သုံးမ်ဳိး မိတ္ဆက္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိ Parkroyal Hotel Ballroom 1,2 မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါတယ္။