Web ႏွင့္ Network Engineering ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား ဗဟန္း ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္မည္

UC.jpg

Web ႏွင့္ Network Engineering ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား ဗဟန္းကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါတကၠသိုလ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ဗဟန္းနယ္ေျမ) အေနျဖင့္ အခ်ိန္ပိုင္း ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား အျဖစ္ Post graduate Diploma in Web Engineering သင္တန္းကို သင္တန္းေၾကး ၃ သိန္းက်ပ္၊ သင္တန္းကာလ ၄၂ ပတ္ ၊ လက္ခံမည့္သူဦးေရ (၃၀) ဦးတို႔ျဖင့္ ၂၇-၁၂-၂၀၁၄ တြင္လည္းေကာင္း၊ Post graduate Diploma in Network Engineering သင္တန္းကို သင္တန္းေၾကး ၃ သိန္းက်ပ္ ၊ သင္တန္း ကာလ ၄၂ ပတ္၊ လက္ခံမည့္သူဦးေရ (၂၀) ဦးတို႔ျဖင့္ ၂၇-၁၂-၂၀၁၄ တြင္လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သင္တန္းမ်ားကို သိပၸံဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႔ရရွိျပီး၊ ITႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာဘြဲ႕(သို႔မဟုတ္) Certificate ရရွိထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ခြင္အႀကိဳ (Internship) ကာလ စက္တင္ဘာလမွ ႏိုဝင္ဘာလအထိ (၃) လတြင္ တနလၤာေန႔မွ ေသာျကာေန႔ အထိ အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မွ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ငန္း/ဌာန အႀကီးအကဲ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သင္တန္းခ်ိန္မ်ားမွာ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ား တြင္ နံနက္(၉းဝ၀)နာရီမွ ညေန(၄းဝ၀)နာရီအထိ၊ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ ညေန (၄းဝ၀) နာရီ မွ ညေန(၆းဝ၀) နာရီထိ လက္ေတြခ်ိန္မ်ား သတ္မွတ္ေပးျပီး သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖုန္း ဝ၁-၅၃၇၃၉၃၊ ဝ၁-၅၃၄၃၁၅ သို့ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။