5G LTE အေထာက္အပံ့အတြက္ ထူးခၽြန္ဆု Huawei ရရွိ

5G LTE အေထာက္အပံ့အတြက္ ထူးခြ်န္ဆုကို Huawei ကရရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အဲဒီဆုကို Mobile World Congress မွာေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး GSMA ကေန ဒီႏွစ္မွာ ပထမဆံုးအေနနဲ႔

ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။ 5G မ်ိဳးဆက္မိုဘိုင္းကြန္ရက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ နည္းပညာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေပးအပ္ခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္။ နည္းပညာကုမၸဏီအခ်ိဳ႕နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ 5G နည္းပ ညာကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ မွာ 5G ၀န္ေဆာင္မႈေပးမယ္လို႔ Huawei ကေၾကညာထား ပါတယ္။