စမ္းသပ္ ေလ့လာ မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္း မ်ားစြာဆံုး႐ံႈး ခဲ့ရေၾကာင္း Amazon အမႈေဆာင္ အရာရ

Amazon-CEO.jpg

Fire Phone က်႐ံႈးျခင္း အပါအဝင္ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ ေလ့လာမႈ မ်ားေၾကာင့္ ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္း မ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း Amazon ကို တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ ဂ်က္ဖ္ဘီေဇာ့စ္က ဝန္ခံေျပာၾကား လိုက္သည္။

အဆိုပါ က်႐ံႈးမႈမ်ားသည္ ေခတ္ေပၚ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ရန္ အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ဘီေဇာ့စ္က ဆိုခဲ့သည္။

“amazon.com မွာ စမ္းသပ္ ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္း မ်ားစြာဆံုး႐ံႈး ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြကို အေပ်ာ္ သေဘာေၾကာင့္ လုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္ေပမယ့္ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြက ျပႆနာ မဟုတ္ပါဘူး။ စမ္းသပ္ ေလ့လာမႈေတြကို ဆက္မလုပ္ ႏိုင္တာကမွ အဓိက ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕စမ္းသပ္ ေလ့လာမႈေတြက မေအာင္ျမင္ေပမယ့္ အဲ့ဒီေနရာမွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အရာေတြက အစားထိုး ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ဘီေဇာ့စ္က နယူးေယာက္ခ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Business Insider Ignition ကြန္ဖရင့္စ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ စမ္းသပ္ ေလ့လာမႈ မ်ားတြင္ Fire Phone ကတစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေမွ်ာ္မွန္း ထားသည့္အတိုင္း မေရာင္းခ် ႏုိင္ခဲ့သလို မေရာင္းခ် ရေသးသည့္ Fire Phone မ်ား၏ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၇၀ ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း Amazon အေနျဖင့္ Fire Phone ကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ပိုမို လိုအပ္ေၾကာင္း ဘီေဇာ့စ္က ေျပာၾကား ခဲ့ေသာေၾကာင့္ Amzon စမတ္ဖုန္းကို ဆက္လက္ ျမင္ေတြ႕ရဖြယ္ ရိွသည္။

ထို႔အျပင္ ဘီေဇာ့စ္က Amazon အေနျဖင့္ drone နည္းပညာကို အသံုးခ်ရန္ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစား ေနေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္သည္ drone နည္းပညာကို စီးပြားျဖစ္ အေနျဖင့္ အသံုးခ်ရန္ အဆင္သင့္ ရိွေနသည့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေနာက္က်ေနေၾကာင္း သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: TheGuardian