ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ျပည့္ေျမာက္သည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ PS4 ဂိမ္းစက္ကို Sony မိတ္ဆက္

ps4limiteedition2_1020_verge_super_wide.jpg

Sony သည္ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔က PlayStation ထုတ္လုပ္မႈ ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ေျမာက္သည့္ အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ PS4 limited edition ဗားရွင္းကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ PS4 ဂိမ္းစက္ဗားရွင္းကို PS1 ဂိမ္းစက္ အေရာင္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထားသည့္အျပင္ PlayStation 4 ဂိမ္းခလုတ္မ်ားကိုလည္း ေငြမင္ေရာင္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ၎ဂိမ္းစက္မ်ားကို ကမ႓ာတစ္ဝန္းသို႔ အလုံးေရ ၁၂,၃၉၄ သာ ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ PS4  ဂိမ္းစက္ဗားရွင္းသစ္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အခြန္အခမ်ား အပါအဝင္ ယန္း ၄၉,၉၈၀ ျဖင့္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သလို ေျမာက္အေမရိက တြင္ ေဒၚလာ ၄၉၉ ႏွင့္ ဥေရာပတြင္ ယူ႐ို ၄၉၉ ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို PS4 ဂိမ္းစက္ကို အျခား တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားထည့္သြင္းထားသည့္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ ေငြမင္ေရာင္ေသတၱာထဲတြင္ ထုပ္ပိုးထားမည္ျဖစ္သည္။ ၎ဂိမ္းစက္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔၌ စတင္မွာယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
-စိုးထက္
Ref: TheVerge