နာမည္ေက်ာ္ Live Filter app 'MSQRD' ကို Facebook ဝယ္ယူ

msqrd-800x708.jpg

iOS ႏွင့္ Android ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ နာမည္ေက်ာ္ live filter app တစ္ခုျဖစ္သည့္ MSQRD ၏ေနာက္ကြယ္မွအဖြဲ႕အား ဝယ္ယူလိုက္ေၾကာင္း Facebook မွ ေၾကညာသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ပထမဦးဆံုးမိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ MSQRD သည္ iPhone ၏ အေရွ႕ဘက္ကင္မရာႏွင့္ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားအတြက္ live filter မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ၎ကို မ်က္ႏွာကို လဲလွယ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၊ တိရိစၦာန္မ်ားႏွင့္ အရြယ္ႀကီးမားေသာမ်က္လံုး၊ ယုန္နားရြက္စသည့္ effect မ်ားပါဝင္သည့္ filter မ်ားႏွင့္ mask မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အဆိုပါ filter မ်ားသည္ လတ္တေလာတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလ်က္ရိွေသာ Snapchat ၏ selfie filter မ်ားႏွင့္ ဆင္တူသည္။

Apple သည္လည္း အလားတူနည္းပညာအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ထားၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ real-time motion capture ကုမၸဏီ Faceshift ကို ဝယ္ယူခဲ့သည္။ Faceshift သည္ 3D sensor မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး လ်င္ျမန္တိက်ေသာ မ်က္ႏွာအသြင္အျပင္မ်ားကို ဖမ္းယူရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂိမ္းႏွင့္ animation စတူဒီယိုမ်ားျဖင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

MSQRD ၏ ကုမၸဏီကို Facebook မွ ဝယ္ယူခဲ့ေသာ္လည္း ၎ app ကို iOS ထုတ္ကုန္မ်ားေပၚတြင္ standalone ထုတ္ကုန္တစ္ခုအေနျဖင့္ ဆက္လက္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ MSQRD app ကို iOS ႏွင့္ Android ေပၚတြင္ အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

Ref: MacRumors