Dell IN5559 Notebook

Dell-IN5559-Notebook.jpg

Dell IN5559 Notebook  တြင္ Intel Core i5-6200 U တပ္ဆင္အသံုးျပဳထားၿပီး 2.3GHz  အထိရွိကာ Turbo boast  (3M Cache, up to 2.8GHz) အထိ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Memory ပိုင္းအတြက္ 4GB DDR3L/1600MHz ထည့္သြင္း အသံုးျပဳထားသည္။ အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းရန္အတြက္ 500 HDD ပါရွိသည္။ ဂရပ္ဖစ္ပိုင္းအတြက္ အျမင့္ပိုင္း graphic card ျဖစ္ေသာ AMD Radeon R5 M335 2GB DDR3 အသံုးျပဳေပးထားသည္။ HD webcam ပါဝင္သည္။ မ်က္ႏွာျပင္မွာ ၁၅.၆ လက္မ အရြယ္အစား ရွိမည္ျဖစ္သည္။ External port အေနျဖင့္ HDMI, LAN, Card Reader, USB ports မ်ား ပါဝင္သည္။ အာမခံသက္တမ္းကို တစ္ႏွစ္ (parts & service ေပးထားသည္။ တန္ဖိုးမွာကန္ေဒၚလာ ၆၁၉  ျဖစ္ၿပီး Golden Power Technology ဖုန္း – ၂၃၀၄၈၄၈၊ ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္မ်ားအမ်ားစု၌ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။