မရွိမျဖစ္ App မ်ား

IJ_PLUS_17-10-1.jpg

ျမန္မာမွာေရာ ကမ႓ာမွာပါ ယေန႔ေခတ္သည္ မိုဘိုင္းဖုန္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ေနသည့့္အခ်ိန္ကာလတစ္ခုဟုဆိုေသာ္ မမွားႏိုင္ေသာ အခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ ဤမည္ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွာ ဖုန္းဆက္႐ံုသာမက အျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္္။ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား ပိုမိုအစြမ္းထက္ေစရန္
ပံ့ပိုးသည္မွာ App ေလးမ်ားျဖစ္သည္။  ထိုထိုေသာ App မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ဖုန္းသံုးသူမ်ား အလြယ္တကူေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ Android OS ႏွင့္ iOS သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ App မ်ားကို စုေဆာင္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

Android OS သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ App မ်ား

English-Myanmar Dictionary
https://goo.gl/y9f5Il

အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စကားလုံးအဘိဓာန္အေနျဖင့္သာမကဘဲ ေန႔စဥ္သုံး စကားေျပာေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုပါ ေလ့လာႏုိင္မည့္ App ျဖစ္သည္။ Offline အေနျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္မည့္အျပင္ စကားလုံးတစ္လုံးစီ၏ အသံထြက္ကိုပါ နားေထာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဘိဓာန္တြင္ မပါဝင္သည့္စကားလုံးမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ ထပ္မံျဖည့္သြင္းအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားသည္။

 

Myanmar First Aid
https://goo.gl/zUG0tK

အေရးေပၚ အသက္ကယ္နည္းမ်ား၊ အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ လူမႈကူညီေရးအသင္းလိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားစသည္တို႔ကို စုစည္းေပးထားသည့္ App ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္မည့္အျပင္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

 

Myanmar NW Unit Converter
https://goo.gl/yw3d9u

တိုင္းတာျခင္းဆုိင္ရာယူနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ အလ်ားအတုိင္းအတာ၊ အေလးခ်ိန္၊ အပူခ်ိန္၊ အျမန္ႏႈန္း၊ အက်ယ္အဝန္း (ဧရိယာ)၊ ထုထည္စသည္တို႔ကို အလြယ္တကူ တုိင္းတာတြက္ခ်က္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ စင္တီမီတာ၊ ကီလိုမီတာ၊ လက္မ၊ ကိုက္စသည္ မိမိသိရွိလိုသည့္ယူနစ္တစ္ခုမွ တျခားတစ္ခုသို႔လည္းေျပာင္းလဲ တြက္ခ်က္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာပုံစံျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားသည္။

 

Myanmar Font Convertor
https://goo.gl/u7rldz

ေဇာ္ဂ်ီျမန္မာစာစနစ္စာသားမ်ားအား ယူနီကုတ္ျမန္မာစနစ္အေနျဖင့္ အလြယ္တကူေျပာင္းလဲဖတ္႐ႈႏုိင္မည့္ App ျဖစ္သည္။ ဖုန္းျမင္ကြင္းေပၚတြင္ေပၚေနသည့္ပုံစံျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားၿပီး ျမန္မာစာေဖာင့္ ပုံစံ ၆ မ်ဳိးခန္႔ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏုိင္မည့္အျပင္ ေဖာင့္အရြယ္အစားကိုလည္း လိုသလို အႀကီးအေသးေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

 

Sm3 DIR
https://goo.gl/8rKuc6

လမ္းၫႊန္ App ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္စသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလ္၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ ေစ်းကြက္သတင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားတြင္ ျပသလ်က္ရွိေသာ ႐ုံတင္ကား စသည္တို႔ကိုလည္း သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

 

Super Backup : SMS & Contacts
https://goo.gl/h4dnCP

ဖုန္းထဲမွ App မ်ား၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ မက္ေဆ့ခ်္မ်ား၊ ဖုန္းအဝင္အထြက္ မွတ္တမ္းစသည္တို႔ကို အလြယ္တကူ SD ကတ္ထဲသို႔ Backup ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္အျပင္ Gmail ႏွင့္ Google Drive တို႔တြင္လည္း တိုက္႐ိုက္ Backup ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ Backup ကို အလိုအေလ်ာက္လုပ္ခုိင္းထားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ဖုန္းတြင္းသို႔ အလြယ္တကူ Restore ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

 

Internet Speed Meter Lite
https://goo.gl/2RFD8O

ဖုန္းမွ အင္တာနက္အသုံးျပဳသည့္ Data သံုးစြဲမႈပမာဏကို မွတ္သားထားေပးမည့္ App ျဖစ္သည္။ မိုဘုိင္း Data ျဖင့္ အသုံးျပဳသည့္ပမာဏ၊ WiFi ကြန္ရက္ျဖင့္ အသုံးျပဳသည့္ ပမာဏမ်ားကို ေန႔အလိုက္မွတ္သားထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္အတြင္း စုစုေပါင္း အသုံးျပဳသည့္ပမာဏမ်ားကိုသာမက တစ္လလံုးအသံုးျပဳသည့္ပမာဏကို အလြယ္တကူ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

 

ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
https://goo.gl/qb0c4T

ျပည္တြင္းမွ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ MPT, MECTel, Ooredoo, Telenor တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အလြယ္တကူ App မွ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဖုန္းေငြစစ္ျခင္း၊ ေငြျဖည့္ျခင္း၊ ေငြလႊဲျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စုံစမ္းျခင္း စသည္တုိ႔ကို App တစ္ခုတည္းမွပင္ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

 

iOS သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ App မ်ား

Dropbox (Free)
https://goo.gl/6U0X0b

Dropbox app သည္ Cloud Storage အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားကို စုစည္းသိမ္းဆည္းထားႏိုင္မည့္ app တစ္ခုျဖစ္
သည္။ အဆိုပါ app သည္ iPhone 6s ႏွင့္ 6s+ တို႔အတြက္ 3D Touch ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အေထာက္အပံ့ေပးထားသည္။

 

Instagram (Free)
https://goo.gl/8qgaiz

မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားကို ဓာတ္ပံုမ်ားေဝမွ်၍ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္မည့္ Instagram app သည္ Social Networking app အမ်ိဳးအစား တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၏ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈ အလွဓာတ္ပံုမ်ား၊ စားေသာက္စရာဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ အတိုေလးမ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

Asphalt 8: AirBorne (Free)
https://goo.gl/zILdaI

Racing Game ကို ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ ကစားႏိုင္မည့္ ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ Event ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဂိမ္းသည္ Apple Watch ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္။

 

Hipstamatic Camera ($ 2.10)
https://goo.gl/6QHJjv

Hipstamatic Camera app သည္ ဓာတ္ပံုကို Professional Camera ကဲ့သုိ႔ ႐ိုက္ကူးႏိုင္မည့္ app တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ Classic ဓာတ္ပံုမ်ားကဲ့သို႔႐ိုက္ကူးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည့္ app တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ app သည္ 3D Touch ကို အေထာက္အပံ့ေပးထားသည့္အတြက္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အလြယ္တကူႏွင့္ အလ်င္အျမန္ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္။

 

iMovie (£3.99)
https://goo.gl/y45zBF

iPhone, iPad ေပၚမွ ဗီဒီယိုမ်ား ႐ိုက္ကူးၿပီး Editing ျပဳလုပ္လိုသူေတြအတြက္ Video Editing app တစ္ခုျဖစ္သည္။ Video မ်ားကို Edit ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ tool မ်ားစြာႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို စုစည္းကာ ဗီဒီယိုဖိုင္အျဖစ္ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားသည္။ အဆိုပါ app ကို iOS 8 အသံုးျပဳထားသည့္ iPhone 6 ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးထားသည္။

 

Flickr (Free)
https://goo.gl/dVa3pN

ဓာတ္ပံုဝါသနာရွင္မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳသင့္သည့္ app တစ္ခုျဖစ္သည္။ Flickr app သည္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းမ်ားကို ေဝမွ်ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားၿပီး Editing tool မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ 3D Touch ကို အေထာက္အပံ့ေပးထားသျဖင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ႐ိုက္ကူးရန္၊ တင္ရန္ႏွင့္ Notification မ်ားကို အလ်င္အျမန္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

Documents 5 (Free)
https://goo.gl/7lWkKY

Documents ဆုိသည့္ app သည္ PDF မ်ားကို အျမန္ဆံုးဖတ္႐ႈႏိုင္မည့္ app တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Cloud Storage ထဲမွဖိုင္မ်ားကို download ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ app တစ္ခုျဖစ္
သည္။ iPhone, iPad အတြင္းရွိဖိုင္မ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားၿပီး ဖိုင္မ်ားကို Password ျဖင့္ ကာကြယ္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးထားသည္။

 

Health Mate (Free)
https://goo.gl/k5NwEM

iPhone အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မည့္ app တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ app သည္ iPhone တြင္ Built-in ပါဝင္သည့္ Health ဆိုသည့္ app ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္
ထားကာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ လမ္းေလွ်ာက္သည့္ေျခလွမ္းမ်ားကို မွတ္သားေပးထားၿပီး ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းမ်ားကိုလည္း တိုင္းတာႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားသည့္ app တစ္ခုျဖစ္သည္။

Messenger (Free)
https://goo.gl/sn700l

Facebook မွ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုသည့္ သူမ်ားအတြက္ iPhone, iPad ေပၚတြင္ သံုးစဲြႏိုင္မည့္ app တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ app သည္
Message ႏွင့္ Facebook ေပၚမွ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား Voice Message မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားသည့္ app တစ္ခုျဖစ္သည္။

 

Infuse (Free)
https://goo.gl/ZJySef

မည္သည့္ Video Format မ်ားကိုမဆို Convert ျပဳလုပ္ရန္မလိုဘဲ iPhone, iPad ေပၚကေနၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ app တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ app သည္ Streaming video မ်ား
ကိုလည္း အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး Dolby Sound System ကို အဆိုပါ app တြင္ ထည့္သြင္းေပးထားသည္။

 

1Password (Free)
https://goo.gl/DyJzy2

1Password ဆိုသည့္ app သည္ Bank Account နံပါတ္မ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ Username ႏွင့္ Password မ်ားကို ထည့္သြင္းသိမ္းဆည္းထားႏိုင္မည့္ app တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ app တြင္ မိမိ၏ အေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားသူမ်ား အလြယ္တကူႏွင့္ဝင္ေရာက္ အသံုးမျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည့္ app တစ္ခုျဖစ္သည္။

 

Netflix (Free)
https://goo.gl/BfSX1b

TV အစီအစဥ္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားသည့္ app တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ app မွျပသသည့္ TV အစီအစဥ္မ်ားကိုၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ အခေၾကးေငြေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ မိသားစုမ်ား အတူၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကိုသာျပသေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားအတြက္လည္း အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။