သုံးစြဲသူမ်ား မသိရွိဘဲ iPod မွ သီခ်င္းမ်ားကို Apple ဖ်က္ပစ္ ေနဟုဆို

iPod_touch-0.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ အနည္းငယ္ခန္႔ Apple ၏ iPod/ iTunes တို႔လႊမ္းမိုးမႈကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ အမႈကို ၾကားနာခဲ့ၿပီး တရားလို၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူက Apple သည္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ iPod မ်ားမွ iTunes Music store မွတစ္ဆင့္ ဝယ္ယူထားျခင္း မရွိေသာ သီခ်င္းမ်ားကို တိတ္တဆိတ္ ဖ်က္ပစ္ေနလ်က္ ရွိေၾကာင္းေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေရွ႕ေန ပတ္ထရစ္ ေကာခ်္လင္းက Apple သည္ သုံးစြဲသူမ်ားက iTunes library ျဖင့္ sync ျပဳလုပ္ ထားသည့္အခါ အျခား ဝန္ေဆာင္မႈမွ download ျပဳလုပ္ထားေသာ သီခ်င္းမ်ားကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိရွိျဖင့္ ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ Real-Networks ကဲ့သို႔ ၿပိဳင္ဘက္ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုမွ သီခ်င္းမ်ား ပါဝင္ေသာ iTunes library ျဖင့္ iPod ကို sync ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ အခါ factory reset လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳဘဲ error message တစ္ခုကို ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေနာက္ iPod ကုိျပန္လည္ ဖြင့္လိုက္ပါက သုံးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ iTunes မွဝယ္ယူ မထားေသာ သီခ်င္းမ်ား ေပ်ာက္ပ်က္ ကုန္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။ iTunes သို႔မဟုတ္ iPod တို႔သည္ တရားစြဲဆို ခံရႏိုင္ေသာ္လည္း ေကာခ်္လင္းက Apple အေနျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားကို iTunes ထက္ အျခားစတိုးမ်ားမွ သီခ်င္းမ်ားကို iPod အတြင္း ထည့္သြင္း၍ မသုံးစြဲႏိုင္ရန္ အတြက္ႀကံစည္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ Apple ကသုံးစြဲသူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ လုံၿခဳံေရး စီမံခ်က္မ်ားသည္ လုံၿခဳံမႈရွိသည့္ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Apple လုံၿခဳံေရး ဒါ႐ိုက္တာ  ၾသဂတ္စတင္း ဖာ႐ူဂ်ီယာက error ၏ သေဘာ ဘဘာဝအရ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သုံးစြဲသူမ်ားသို႔ တင္ျပရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း တရား႐ုံးတြင္ ထြက္ဆို သြားခဲ့သည္။

-Ref: AppleInsider