စိုက္ပ်ိဳးအခမဲ့ Application ကို Ooredoo မိတ္ဆက္

12794627_850113511778557_7897535912916869326_n.gif

စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံသည့္ သတင္းမ်ားကို ရယူႏုိင္မည့္ Application ကုိ Ooredoo မွ မိတ္ဆက္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို အူရီဒူးစိုက္ပ်ိဳးဟု ေပးထားၿပီး *900# သို႔ေခၚဆို္ၿပီး အခမဲ့ ေဒါင္းလုပ္ ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

“Ooredoo အေနနဲ႔ GSMA mAgri Programme နဲ႔အတူ ပူးေပါင္းၿပီး ေနရာေဒသအလိုက္ ေနာက္ဆုံးရ မိုးေလဝသသတင္းေတြ အျပင္ သီးႏွံအလိုက္ စိုက္ပ်ဳိးနည္းေတြကို ေတာင္သူေတြ အတြက္ စတင္ မိတ္ဆက္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြဟာ ျမန္မာ့လုပ္သားထုရဲ႕ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါးကို ကိုယ္စားျပဳေနတာမို႔ သီးႏွံအထြက္ တိုးၿပီး ဝင္ေငြေကာင္းလာၾကေစဖို႔ လုိအပ္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို အလြယ္တကူ ရေစခ်င္တာပါ” ဟု
Ooredoo Myanmar ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Rene Meza က ေျပာသည္။

Ooredoo သံုးစြဲသူ အားလုံးအေနျဖင့္ အဆိုပါ အူရီဒူးစိုက္ပ်ိဳးကို (သုံးစြဲသည့္ ေဒတာပမာဏ အပါအဝင္) လုံးဝ အခမဲ့ ရယူသုံးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အူရီဒူးစိုက္ပ်ိဳးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အကုန္ အခမဲ့ ျဖစ္ေစရမယ္လို႔ကို ဆုံးျဖတ္ထားတာပါ။ ေတာင္သူလယ္သမားထုအတြက္ အခက္အခဲ လုံးဝမ႐ွိေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္” ဟု Ooredoo Myanmar ၏ CSR Chief Officer Chris Peirce က ဆိုသည္။

အူရီဒူးစိုက္ပ်ိဳး application သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ မိုးေလဝသ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိရွိႏိုင္ျခင္း၊ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ေရာဂါပိုးမ်ားအား ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း၊ လယ္ယာေျမ အသံုးျပဳျခင္း၊ မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမယာ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ ေပါင္းသင္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးမ်ား ရရွိမည္ဟု သိရသည္။