Apple ႏွင့္ FBI အၾကား အျငင္းပြားမႈတြင္ ဆန္ဘာနာဒီႏို ပစ္ခတ္မႈအတြင္း အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူ၏ ခင္ပြန္းက

enhanced-mid-8831-1456791407-6.jpg

Apple ႏွင့္ FBI သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားခြင္တြင္ encrypt ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာတြင္ ဆန္ဘာနာဒီႏို ပစ္ခတ္မႈအတြင္း မိသားစုဝင္တစ္ဦး အသက္ဆုံး႐ႈံးလုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့သူက စာတစ္ေစာင္ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆန္ဘာနာဒီႏိုၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုိက္ခိုက္မႈတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ၃ ခ်က္တိတိ ပစ္ခံရသည့္ အန္နီစ္ကြန္ဒိုကာ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဆယ္လီဟင္ကြန္ဒိုကာသည္ Apple ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ Apple ႏွင့္ FBI အၾကား တရားေရးဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈတြင္ ၎၏ အျမင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ တရားသူႀကီး ရွယ္ရီပယ္သုိ႔ ေပးပို႔ေသာစာတြင္ ၎အေနျဖင့္ FBI မွ သိမ္းယူထားေသာ iPhone တြင္ အသုံးဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း၊ Apple က အစိုးရဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈကို ဖိတ္ေခၚရန္ အစိုးရက ေတာင္းဆိုမႈကို စိတ္ပူမိေၾကာင္း ဆယ္လီဟင္ကြန္ဒိုကာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရ ဖုန္းမွာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ပါဝင္ႏိုင္တယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ ဒါ လုပ္ငန္းသုံးဖုန္းပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ အမ်ိဳးသမီးလည္း ေကာင္တီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ iPhone ျပႆနာရွိခဲ့ပါတယ္။ သူက အဲ့ဒီဖုန္းကို လူမႈေရးအတြက္ မသုံးခဲ့ပါဘူး။ ဆန္ဘာနာဒီႏိုဟာ ႏိုင္ငံတြင္းက အႀကီးဆုံးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ထဲက တစ္ခုပါ။ သူတို႔အေနနဲ႔ လူေတြဘယ္မွာရွိတယ္ဆိုတာ သိခ်င္ရင္ GPS ကေန ဖုန္းကို ေျခရာခံႏိုင္ပါတယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႔ iCloud account နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး account ႏွစ္ခုစလုံးကို ေကာင္တီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာေၾကာင့္ မည္သည့္ဆက္သြယ္မႈကုိမဆို ေျခရာခံႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အျခားဝန္ထမ္းေတြ သိတဲ့အရာပါ။

ေကာင္တီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ ဖုန္းမွာ တိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့ အေရးႀကီး နံပါတ္ေတြကို တစ္စုံတစ္ေယာက္က ဘာေၾကာင့္သိမ္းထားရမွာလဲ။ သူတို႔အေနနဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈအၿပီးမွာ တစ္ကိုယ္ေရသုံး ဖုန္းေတြကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္မွာပါ။ သူတုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္” ဟု ဆယ္လီဟင္က စာထဲတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဆယ္လီဟင္အေနျဖင့္ ကနဦးတြင္ စိတ္ပ်က္မႈႏွင့္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ Apple အေပၚ ေထာက္ခံမႈကို စာအတြင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

“Apple က အမိန္႔ခ်မွတ္မႈအေပၚ ဆန္႔က်င္တာ သိသိခ်င္း အတားအဆီးတစ္ခုပုံစံ ျဖစ္လာတာအေပၚ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမႈကို ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္လာတဲ့အခါမွာ ဒီျပႆနာဟာ ဖုန္းတစ္လုံးထက္ ပုိမုိႀကီးမားတဲ့အေၾကာင္းကို နားလည္လာပါတယ္” ဟု ေရးသားထားသည္။

အစိုးရက ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ကုန္တြင္ လုံၿခဳံေရးထိုးေဖာက္ေသာ software အသုံးျပဳရန္ ေတာင္းဆိုေနမႈသည္ အျပစ္မရွိသည့္ လူမ်ားအေပၚ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ Apple က စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း ဆယ္လီဟင္က ေရးသားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ Apple နဲ႔ သူတို႔ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံပါတယ္” ဟု ဆယ္လီဟင္က ေဖာ္ျပထားသည္။