ပန္းစကားစေတကာကို တစ္ႏွစ္အတြင္း ၁၂.၉ သန္းေပးပို႔

12552842_1684864871770330_5315666265283107357_n.jpg

နည္းပညာဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ MIDO မွ စီစဥ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ ပန္းစကားစေတကာကို တစ္ႏွစ္အတြင္း ေပးပို႔သူ ၁၂.၉ သန္းရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ပန္းစကားစေတကာကို ေဖ့စ္ဘုတ္အတြက္ တရား၀င္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေပးပို႔သူ ၁၂.၉ သန္းရွိခဲ့သည္အျပင္ Download ျပဳလုပ္မႈေပါင္းမွာ လည္း တစ္ႏွစ္အတြင္း ၂.၇ သန္းရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ပန္းစကားစေတကာကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း မိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေပး ပို႔မႈအမ်ားဆံုးေသာ စေတကာမွာ မဂၤလာပါဟူေသာ စေတကာျဖစ္ သည္ဟု MIDO ၏ စစ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္တမ္းအရ ပန္းစကားစ ေတကာကို အမ်ိဳးသမီး ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔က ေပးပို႔ခဲ့ၾကၿပီး ဒုတိယ ေျမာက္အမ်ားဆံုးေသာေပးပို႔ခဲ့ ၾကသည့္ စေတကာမွာ အိပ္ၿပီဟု ေသာ စေတကာ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။