ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား Broadband Wireless စနစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည္ကို ျပည္တြင္းနည္းပညာကုမၸဏီမ်ား စá

IMG_4602.jpg

ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦး စီးဌာနမွ ေလလံစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ 2600 MHz Spectrum ကို ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား ဝင္ေရာက္၍ ရယူသြားမည္ကို မလိုလားေၾကာင္း ျပည္တြင္းရွိ လိုင္စင္ရ ISP ကုမၸဏီမ်ားက စုေပါင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“သူတို႔ေတြက 2.1 ကိုလည္းရ ထားတယ္။ 1.8 Spectrum ကို လည္း ထပ္ရဖို႔ရွိေနတယ္။ 2.6 ဆိုတဲ့ Spectrum ဆိုတာက ေအာ္ ပေရတာေတြအတြက္ တန္ဖိုးမရွိ ဆံုး Spectrum တစ္ခုပါ။ သူတို႔ ေတြအေနနဲ႔ ေနာက္ငါးႏွစ္မွာ ISP ေတြက Data သာမကဘဲ Voice ကိုပါ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာမယ္ လို႔ စိုးရိမ္ေနပံုရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔က Voice ကိုမလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ လုပ္ဖို႔လည္း စိတ္ကူးမရွိၾကပါ ဘူး” ဟု ISP ကုမဏီတစ္ခုမွ တာ ၀န္ရွိသူကေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္မ်ားကို ခ်ထားေပးၿပီး ယခုအခါ လိုင္စင္ အေရအတြက္ ၇၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ အနက္ လိုင္စင္အေရအတြက္ ၂၀ ဝန္းက်င္သည္ Wireless Broadband လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ Spectrum ကို ေလလံ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။
“ေအာ္ပေရတာေတြ ပါလာ ရင္ Local အတြက္ ေနရာက်င္းသြားလိမ့္မယ္။ သူတို႔ ဝင္ၿပီးေလလံဆြဲမယ္္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေဘးဖယ္ေပးရံုပဲရွိေတာ့တယ္။ အခုဆိုရင္ သတင္းေတြ ထြက္ေန တယ္။ သူတို႔လည္းပါခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေလာက္ေနာက္ ဆုတ္ေပးဖို႔။ ၿပီးေတာ့ MIC ကို တုိင္ထားတယ္ဆိုတာေတြေကာ ၾကားေနရတယ္”ဟု ISP လိုင္စင္ ရရွိထားသူတစ္ဦးေျပာသည္။

Broadband Wireless အင္တာနက္စနစ္သည္ မိုဘိုင္းအင္ တာနက္စနစ္ထက္ ကုန္က်စရိတ္ သာသည့္ အျပင္ အျမန္ႏႈန္း အေန ျဖင့္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မႈလ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အတိုင္း Broadband Wireless စနစ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ Spectrum ကို ျပည္တြင္း ISP မ်ား အတြက္ အေႏွာက္အယွက္ ကင္းစြာ ရယူလိုေၾကာင္း ျပည္တြင္းရွိ ISP မ်ားက စုေပါင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

Broadband Wireless ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ Spectrum ကို ေအာ္ပေရတာမ်ား၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳရန္ ျပည္တြင္း ISP ကုမဏီမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ RedLink, Myanmar Network, Fortune, Sky IT ႏွင့္ Elite ကုမဏီတို႔က စုေပါင္းကန္႔ကြက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။