ဒ႐ုန္းမ်ားကို LTE ကြန္ရက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ AT&T ႏွင့္ Intel ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

parrot-drone.jpg

မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳေသာ LTE ကြန္ရက္မ်ားတြင္ ဒ႐ုန္းမ်ား မည္ကဲဲ့သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္ကို စမ္းသပ္သိရိွရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္အား AT&T ႏွင့္ Intel တို႔က ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ ခ်စ္ပ္ကုမၸဏီ၏ RealSense ကင္မရာနည္းပညာ အသံုးျပဳထားေသာ Yuneec Typhoon H ဒ႐ုန္းကို ဘာစီလိုနာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Mobile World Congress ျပပြဲတြင္ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည္။

AT&T ၏ Internet of Things အဖြဲ႕ႏွင့္ Foundry တီထြင္ဆန္းသစ္မႈစင္တာတို႔က Intel ႏွင့္ လက္တြဲကာ ဒ႐ုန္းနယ္ပယ္ရိွ ႀကီးမားေသာျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

AT&T ႏွင့္ Intel သည္ မည္သည့္အျမင့္ေပတြင္ video streaming အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွျခင္း၊ ေလေၾကာင္းခရီး အခ်က္အလက္ႏွင့္ GPS အခ်က္အလက္ကို LTE က မည္ကဲ့သို႔ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ျခင္းတို႔အေပၚ သိရွိလိုၾကသည္။ လက္ရိွတြင္ ေစ်းကြက္ရိွ လူသံုးကုန္ဒ႐ုန္းအမ်ားစုက အခ်က္အလက္ထုတ္လႊင့္ရန္ Wi-Fi ကို အသံုးျပဳၾကသည္။

“ဒီသေဘာတူညီမႈက UAV နယ္ပယ္မွာရိွတဲ့ အကန္႔အသတ္ေတြကို တိုးခ်ဲ႕ေစႏိုင္သလို Internet of Things နဲ႔ ကမၻာတစ္ဝန္းကို ခ်ိတ္ဆက္ေစႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု Intel ၏ New Technology အဖြဲ႕မွ ဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ အန္နီနန္ဒူ႐ီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၎က “UAV ေတြက တိက်ေသခ်ာတဲ့ စစ္ေဆးတိုင္းတာမႈေတြ၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းေပးပို႔မႈေတြအျပင္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ေထာက္ပံ့မႈေတြအထိ ပိုေကာင္းတဲ့အလားအလာ ပိုင္ဆိုင္ထားတယ္လို႔ Intel အေနနဲ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ နည္းပညာသစ္ေပါင္းစပ္မႈ၊ UAV ေတြရဲ႕ တြက္ခ်က္မႈေတြကေနတစ္ဆင့္ ဒ႐ုန္းေစ်းကြက္ တိုးတက္ႀကီးထြားလာေစဖို႔ ဆႏၵရိွပါတယ္” ဟု ဆိုခဲ့သည္။

Ref: ZDNet