ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာကို Windows 10 ေပၚမွ ေျခရာခံ ရွာေဖြျခင္း

W10_Lost_Device_Find2.jpg

ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အသစ္ထပ္မံ ထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ Windows Update မွာ Windows 10 အသံုးျပဳထားတဲ့ Device ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါက ေျခရာခံရွာေဖြ ႏိုင္ရန္အတြက္ Find My Device ဆိုတဲ့ နည္းပညာကိုပါ ထည့္သြင္းေပးထား ပါတယ္။ အဆိုပါ Feature ကို Windows 10 အသံုးျပဳထားတဲ့ Laptop, Tablet, Phone အစရွိတဲ့ Device ေတြေပၚမွာသာ အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို စတင္မလုပ္ေဆာင္ခင္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာ ဒါမွမဟုတ္ Tablet တို႔မွာ ထည့္သြင္းထားတဲ့ Windows 10 Update ဟာ version 1511 ဒါမွမဟုတ္ သူ႔အထက္မွာ ရွိေနရပါမယ္။ ဒါမွသာ Microsoft က အဆိုပါ device ကို အၿမဲတမ္း Record ျပဳလုပ္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေပး ေနႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသစ္ထည့္သြင္းေပးလိုက္တဲ့ Find My Device ကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ အလြယ္တကူနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ Feature အလုပ္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္မွာ Microsoft Account တစ္ခု ရွိထားရပါမယ္။ Microsoft Account  မရွိေသးဘူး ဆိုရင္လည္း http://www.hotmail.com လိုဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ Hotmail account ျဖစ္ျဖစ္၊ live mail account ျဖစ္ျဖစ္ဖြင့္ၿပီး Microsoft Account ကိုရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Find My Device Feature ကို အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ Settings ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ Settings ကို Start button ကိုႏွိပ္ၿပီး ေခၚယူႏိုင္သလို၊ Notification Center ကေနလည္း ဖြင့္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Settings ထဲကို ေရာက္သြားၿပီဆိုရင္ Update & Security ဆိုတာကို ေရြးၿပီးႏွိပ္လိုက္ပါ။ Update & Security ေအာက္မွာမွ Find My Device ဆိုတာကို ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ Find My Device ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ညာဘက္အျခမ္းမွာရွိတဲ့ Save my device’s location periodically ဆိုတဲ့ေနရာကို ဖြင့္ေပးလိုက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ Device ေတြကို ေျခရာခံရွာေဖြ ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေဖာ္ျပထားတဲ့ https://account.microsoft.com/devices/about ဆိုတဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္ လိပ္စာကို သြားလိုက္ပါ။ ၿပီးသြားရင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ Device ထဲမွာ ထည့္သြင္းထားတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ Microsoft account ကို အဆိုပါဝက္ဘ္ စာမ်က္ႏွာမွာ Sign in ျပဳလုပ္ေပးရပါမယ္။ ၿပီးသြားရင္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ Device ကိုစတင္ ေျခရာခံရွာေဖြ ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ Find my Device Feature ကို အသံုးျပဳမယ့္ device ေတြဟာ Built in GPS စနစ္ လုိအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ အဆိုပါစနစ္ မပါဝင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အဆိုပါ Feature ကို အသံုးျပဳႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။