ပင္တဂြန္ရိွ ကြန္ပ်ဴတာ ၄ သန္းတြင္ Windows 10 အသံုးျပဳရန္ ညႊန္ၾကားထား

150728154919-windows-10-thumbnail-1024x576.jpg

လာမည္ႏွစ္အတြင္း ပင္တဂြန္ရွိ ကြန္ပ်ဴတာ ၄ သန္းတြင္ Windows 10 အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အက္ရွ္ကာတာက ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ပင္တဂြန္ရွိ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ Microsoft အတြက္ အေရးပါေသာ သမိုင္းမွတ္တိုင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကမ႓ာေပၚရွိ ကုန္က်စရိတ္အမ်ားဆုံးႏွင့္ အ႐ႈပ္ေထြးဆုံး ေအဂ်င္စီမ်ားအနက္ အႀကီးမားဆုံး တစ္ခုျဖစ္သည္။

“အခုအခ်ိန္မွာ Microsoft အေနနဲ႔ ပင္တဂြန္က ကြန္ပ်ဴတာ အားလုံး တစ္ႏွစ္အတြင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္မယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ေဖာက္သည္ေတြဆီ ေျပာလို႔ရပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ကုမၸဏီေတြ အမ်ားစုအေနနဲ႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္တဲ့ ေနရာမွာ အခက္အခဲ သိပ္မရွိေတာ့တဲ့ သေဘာပါ” ဟု TECHnalysis Research မွ Microsoft ေလ့လာဆန္းစစ္သူ ေဘာ့အိုေဒါနယ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပင္တဂြန္တြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္ ကြန္ပ်ဴတာအေရအတြက္အျပင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္ အခ်ိန္ကာလသည္လည္း အံ့အားသင့္စရာ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ကုမၸဏီအတြက္မဆို တစ္ႏွစ္အတြင္း Windows 10 အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ အလြန္ခက္ခဲသည့္ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပင္တဂြန္ကဲ့သုိ႔ PC application အမ်ိဳးမ်ိဳးအသုံးျပဳထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအတြက္ အလြန္ခက္ခဲသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။

ကြန္ပ်ဴတာအလုံးေရ ၄ သန္းအနက္ အမ်ားစုသည္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ခက္ခဲ့သည္။ ၎ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို စစ္ေျမျပင္ သုိ႔မဟုတ္ ေလယာဥ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားသည္။ ပင္တဂြန္သည္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ Microsoft ၏ Windows OS သစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္တဂြန္အေနျဖင့္ OS သစ္ bug မ်ား အားလုံး ေျဖရွင္းမႈကို ေစာင့္ဆိုင္းေနလ်က္ရွိသည္။

Ref: CNNMoney