၂၅ ဦးအထိ အုပ္စုဖြဲ႕ကာ ဗီဒီယိုေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ feature ကို iOS ႏွင့္ Android အတြက္ Skype ျဖန္႔ခ်ိ

skypegroupvideocalling-20.0.0.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္လက Skype group video calling အတြက္ Microsoft က ကတိျပဳ ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ယခုအခါ အဆိုပါ feature ကို iOS ႏွင့္ Android အတြက္ ျဖန္႔ခ်ိေပးလုိက္သည္။

၎ option ကို ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ရိွ Skype account မ်ားထံ စတင္ျဖန္႔ခ်ိေပးထားၿပီး မတ္လတြင္ ကမၻာတစ္ဝန္းသို႔ ျဖန္႔ခ်ိေပးသြားမည္ဟု Microsoft မွ ေျပာၾကားသည္။

Skype group video calling တြင္ လူ ၂၅ ဦးအထိ ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး စကားေျပာဆိုသူကို အလယ္ဗဟိုတြင္ ေဖာ္ျပေပးကာ နားေထာင္သူမ်ားကို ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ အရြယ္ေသးငယ္ေသာ ေလးေထာင့္ကြက္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။

Intel သည္ ၎၏ပ႐ိုဆက္ဆာမ်ားအသံုးျပဳထားေသာ Azure cloud server မ်ားတြင္ SILK Super Wide Band audio codec ကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ Microsoft ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားေသာေၾကာင့္ မ်ားျပားလွေသာ စကားေျပာဆိုမႈမ်ားအတြက္ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ အသံစနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ group video calling ျဖန္႔ခ်ိမႈႏွင့္အတူ Microsoft က Skype chat invitation feature ကို iOS ႏွင့္ Android ထံ တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့သည္။ ၎ feature သည္ အုပ္စုဖြဲ႕ကာ စကားေျပာဆိုရန္အတြက္ လူမ်ားကို ဖိတ္ၾကားႏိုင္သလို Skype for Web ကို အသံုးျပဳၿပီး ဗီဒီယိုေခၚဆိုမႈတစ္ခုတြင္ ပါဝင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Ref: TheVerge