စမတ္ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုၿခံဳစြာ အသံုးျပဳတတ္ရန္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားက်င္းပမည္

Smart-Phone.gif

ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) သည္ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား စနစ္တက်လံုၿခံဳစြာျဖင့္ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်တတ္ရန္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား လိုက္လံျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

စမတ္ဖုန္း၏ အင္တာနက္စ နစ္လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းကို ပိုမိုသိ ရွိရန္အတြက္ ပညာေပးေဆြးေႏြး ပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္မွ မတ္လ ၉ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း(MPT) က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ စုစု ေပါင္း ၅၆ ပြဲအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ ၂၈ ၿမိဳ႕နယ္မွ အေျခခံ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ စက္မႈဇံုမ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ အဓိကအား ျဖင့္ စမတ္ဖုန္း၏ အသံုး၀င္ပံုမ်ား၊ မသင့္ေလ်ာ္စြာ အသံုးျပဳျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာတတ္သည့္ ျပႆနာမ်ား စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးေဟာေျပာသြားမည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္စနစ္ကို အသံုးျပဳရာ၌ Data အသံုးျပဳမႈကို သံုးစြဲသူကိုယ္တိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေစရန္ ေရွာင္ ရွားအသံုးျပဳသင့္သည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု သိရသည္။ “ဒီႏွစ္ ပိုင္းေတြမွာ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူ အေရအတြက္တုိးတက္လာတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိျပဳမိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အင္တာနက္လံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာေတြ၊ မသင့္ေလ်ာ္စြာအသံုးခ်ခံေနရတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို မွ်ေဝတဲ့ အပိုင္းမွာေတာ့ အရွိန္ျမင့္ လာတာ မေတြ႕ရဘူး”ဟု MPT မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ဆိုသည္။

ပထမဆံုးအေနျဖင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို MPT က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအေနျဖင့္ ဧၿပီလမွ စတင္ကာ ၎တို႔၏ Brand Shop ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ တည္ေနရာမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။