ကေလးငယ္မ်ားက ကိုယ္ပိုင္အ႐ုပ္မ်ား ဖန္တီးျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ေဒၚလာ ၃၀၀ တန္ 3D Printer

thingmaker.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က နယူးေယာက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Toy Fair ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ Mattel က ThingMaker ဟုေခၚသည့္ ေဒၚလာ ၃၀၀ တန္ 3D Printer သစ္တစ္မ်ိဳးကို ပြဲထုတ္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါထုတ္ကုန္သည္ ကေလးငယ္မ်ားက အိမ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အ႐ုပ္မ်ားကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ေစႏိုင္သည္။ ၎ကို Autodesk ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားေသာ ႐ိုးရွင္းသည့္ interface ျဖင့္သံုးႏိုင္မည့္ 3D printing app တစ္ခုျဖင့္ ဒီဇိုင္းဖန္တီးကာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ThingMaker Design ဟုေခၚေသာ အဆိုပါ 3D printing app ကို iOS ႏွင့္ Android အတြက္ ျဖန္႔ခ်ိထားၿပီး အလြန္ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားကပင္ ကိုယ္ပိုင္အ႐ုပ္မ်ားကို အလြယ္တကူဖန္တီးျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

၎ app တြင္ built-in character template အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္သလို အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ကုတ္ရာျခစ္ရာျဖင့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ား ဖန္တီးျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။ အ႐ုပ္မ်ားကို မတူညီေသာ အေရာင္မ်ား၊ အထည္အသားမ်ားျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးႏိုင္ၿပီး ဖန္တီးထားမႈမ်ားကို မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္၏ Camera Roll တြင္ ဓာတ္ပံုမ်ားအျဖစ္ သိမ္းဆည္းႏိုင္သလို Google Drive, Dropbox တို႔တြင္လည္း သိမ္းဆည္းထားႏိုင္သည္။ ဒီဇိုင္းတစ္ခု ၿပီးဆံုးသြားသည့္အခါတြင္ app က STL print ဖိုင္ကို printer ထံ ႀကိဳးမဲ့စနစ္ျဖင့္ ေပးပို႔ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စိတ္ကူးသည္ အရာဝတၳဳတစ္ခုကို print ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္သာမက ကေလးငယ္မ်ားက အ႐ုပ္မ်ား၊ စက္႐ုပ္မ်ား၊ ဒိုင္ႏိုေဆာမ်ား၊ ကင္းၿမီးေကာက္မ်ား၊ အ႐ိုးစုမ်ား၊ လက္ပတ္မ်ား၊ လည္ဆြဲမ်ား စသည့္ အရြယ္ႀကီးမားေသာ ဖန္တီးမႈမ်ားကို print လုပ္ကာ တပ္ဆင္ကစားႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

ဖန္တီးမႈမ်ားကို print လုပ္ရာတြင္ အရြယ္အစားေပၚမူတည္ကာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏိုင္ၿပီး ေသးငယ္ေသာအရာတစ္ခုအတြက္ ၃၀ မိနစ္ႏွင့္ အရြယ္ႀကီးမားေသာ အ႐ုပ္တစ္ခုအတြက္ ၈ နာရီခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္သည္။

Ref: TechCrunch