မာ့ခ္ဇူကာဘတ္ကို ကာကြယ္ရန္ သက္ေတာ္ေစာင့္ ၁၆ ေယာက္ ခန္႔အပ္ထား

zucker3_3504360b.jpg

Facebook ကို တည္ေထာင္သူ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္သည္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရၿပီးေနာက္ ကယ္လီဖိုနီးယားရွိ ေနအိမ္တြင္ သက္ေတာ္ေစာင့္ ၁၆ ေယာက္ကို ခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မာ့ခ္ဇူကာဘတ္သည္ ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကားရွိ ငယ္ရြယ္ေသာ ဘီလီလ်ံနာမ်ားအနက္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ message မ်ားရရွိၿပီးေနာက္ လုံၿခဳံေရးကို တိုးျမႇင့္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ “သူ႔ (မာ့ခ္ဇူကာဘတ္) အိမ္မွာ အေစာင့္ေတြရွိပါတယ္” ဟု သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုက Page Six သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ ၁၆ ေယာက္သည္ ပါလိုအယ္တိုအနီးရွိ ေပါင္ဆယ္သန္းတန္ ေနအိမ္တြင္ လုံၿခဳံေရး တာဝန္ယူထားေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရတာပါ။ CEO ေတြအားလုံးက ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ခံရပါတယ္။ သူတို႔က ဒီကိစၥကို အေလးအနက္ထားပါတယ္” ဟု ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကား ရင္းျမစ္တစ္ခုကလည္း Page Six သို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထိုၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိသားစုဝင္မ်ားကိုလည္း ပစ္မွတ္ထားေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ သမီးရည္းစား ျပတ္စဲျခင္းႏွင့္ လင္မယား ကြာရွင္းမႈမ်ားတြင္ Facebook သည္ အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္အျဖစ္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ၎ကို သေဘာမက်သည့္ လူမ်ားစြာ တုိးပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Hart Scales & Hodges Solicitors ရွိ မိသားစုဆုိင္ရာ ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူ အမ္မာပတယ္က Facebook သည္ လင္မယားမ်ား ကြာရွင္းမႈအတြင္း ၾကားလူအျဖစ္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခါတြင္ ဇူကာဘတ္သည္ စံခ်ိန္ ကန္ေဒၚလာ ၄၇.၁ ဘီလီယံအထိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး အေမရိကန္ရွိ အသက္ ၄၀ ေအာက္ ဒုတိယအခ်မ္းသာဆုံးပုဂၢိဳလ္ထက္ ၄ ဆၾကြယ္ဝေနသည္။

၎သည္ ေနအိမ္အတြင္း လုံၿခဳံေရး အစီအမံအတြက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ေက်ာ္ သုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

မာ့ခ္ဇူကာဘတ္၏ လုံၿခဳံေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားက မေပ်ာ္မရႊင္ျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ေတာ္ေစာင့္မ်ားသည္ ကားမ်ားကို တရားမဝင္ရပ္ထားေၾကာင္း အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေဒသတြင္း ကားပါကင္အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ ကားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံသြားရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း Buzzfeed မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဇူကာဘက္တ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူကမူ ကားရပ္နားမႈမ်ားကို တရားမဝင္ျပဳလုပ္ျခင္းမရိွဟု ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

Ref: Telegraph