အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာ ေပ ၁၃၀ အရွည္ရွိ စက္႐ုပ္သေဘၤာကို ဧၿပီလတြင္ DARPA မိတ္ဆက္မည္

actuv.jpg

အဆင့္ျမင့္ကာကြယ္ေရး သုေတသနစီမံကိန္း ေအဂ်င္စီ (DARPA) သည္ဧၿပီလတြင္ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာ စက္႐ုပ္သေဘၤာကို မိတ္ဆက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအဂ်င္စီဒါ႐ိုက္တာ အာရာတီပရတ္ဟာကာက မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ သေဘၤာကို၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား လိုက္လံရွာေဖြႏိုင္ေသာ ဒ႐ုန္းကာကြယ္ေရး ကန္ထ႐ိုက္တာအား Leidos ကရယူ၍ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎စက္႐ုပ္၏ အမည္မွာ ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel) ျဖစ္ၿပီးအရွည္မွာ ၁၃၂ေပရွိကာ အေလးခ်ိန္မွာ တန္ ၁၄၀ရွိသည္။

အဆိုပါယာဥ္ကို အလိုအေလ်ာက္ေမာင္းႏွင္ေစရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားေသာေၾကာင့္ ေငြအကုန္အက်မ်ားစြာ သက္သာေစမည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေရတပ္အေနျဖင့္ ဒ႐ုန္းတည္ေနရာကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဆိုနာေဗာ္ယာ ျဖန္႔က်က္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ၎စက္႐ုပ္ဒ႐ုန္းသည္ နည္းပညာျမင့္ လွ်ပ္စစ္ဒီဇယ္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ေျခရာခံရန္ ဆိုနာလိႈင္းတို/ရွည္တို႔ အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လေပါင္းမ်ားစြာ လိုက္လံ ေျခရာခံေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ စက္႐ုပ္သေဘၤာသည္ ေျခရာခံျခင္းအျပင္ ကင္းေထာက္ျခင္း၊ အျခားသေဘၤာမ်ားသုိ႔ ရိကၡာမ်ား ေပးပုိ႔ျခင္းႏွင့္ ေရေအာက္မိုင္းတြင္းမ်ား ရွာေဖြျခင္းစသည့္ တာဝန္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

ACTUV ကို အိုရီဂြန္ျပည္နယ္ ေပါ့လန္းၿမိဳ႕တြင္ ထုတ္ေဖာ္မိတ္ဆက္ကာ စတင္အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ DARPA အေနျဖင့္ ၎စက္႐ုပ္ဒ႐ုန္း၏ တာေဝးစြမ္းေဆာင္ရည္ကို စတင္စမ္းသပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Engadget