ေငြျဖည့္ကတ္ အသံုးျပဳသည့္ ပမာဏအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံရန္ရွိ

2014-12-05_16.14.10.jpg

မိုဘုိင္းဖုန္း အတြက္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳသည့္ ေငြပမာဏအေပၚ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အသံုးျပဳသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ အခြန္ပမာဏကို Bonus အေနျဖင့္ ျပန္ လည္ ေပးအပ္ထားေၾကာင္း Telenor   Myanmar  မွ  CEO  ျဖစ္သူ Mr.Petter Furberg ကေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာလမွစတင္ကာ မိုဘိုင္းဖုန္း ေငြကတ္အသံုးျပဳမႈအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမရွိ မည္စိုးရိမ္၍ မေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ “Tax ေကာက္ဖို႔ ေျပာလာပါတယ္။

အသံုးျပဳသူေတြ စိတ္မညစ္ေစခ်င္လို႔ Tax ကိုေတာ့ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ Bonus အေနနဲ႔ ျပန္ေပးထားတာပါ” ဟု Mr.Petter Furberg ကေျပာသည္။

Telenor သည္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား အေနျဖင့္   မိုဘိုင္းဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ အသံုးျပဳသည့္ ပမာဏအေပၚ ခြန္အေနျဖင့္ စတင္ေကာက္ခံမွသာ ေကာက္ခံေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ အသံုးျပဳသူမ်ားထံမွ အခြန္ျပန္လည္ ေကာက္ခံထားျခင္း မရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Telenor နည္းတူအျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား သည္လည္း မိုဘိုင္းဖုန္းေငြျဖည့္ ကတ္အသံုးျပဳမႈအေပၚ အခြန္စတင္ေကာက္ခံျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌ မိုဘုိင္းဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ အသံုးျပဳသည့္ ပမာဏအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ား ရွိလာလိမ့္မည္ဟုသိရသည္။

“Sale Based Commercial  Tax ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ ေနာက္ဆံုး အသံုးျပဳသူက ေပးရတဲ့ဟာမ်ဳိးေပါ့။ ဒီအခြန္က အစိုးရဆီကိုပဲ ေရာက္မွာဆိုရင္ေတာ့ ေျပာစရာ မရွိပါဘူး။ သူတို႔ေတြခ်မွတ္လို႔ ေအာ္ပေရတာေတြ ကလည္း ေကာက္ရတာပဲ။ မေပးခ်င္လည္း ေပးရမွာဘဲ။ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ ဝင္ေငြခြန္ဆိုရင္လည္း လတိုင္းေဆာင္ေနရတာ။ ဒါေပမဲ့ ငါတို႔ေတြေပးလိုက္တာ ဘယ္ေရာက္သြားသလဲ ဆိုတာေတာ့ စိတ္ဝင္စားတာေပါ့” ဟု မိုဘိုင္းဖုန္း ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳေနသူ ေဒၚခ်ယ္ရီက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္၍ မိုဘိုင္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ေရာင္းခ် ေပးေနျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း မိုဘုိင္းဖုန္း ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားကိုမႈ ျပတ္လပ္ျခင္း မရွိေစရန္ ပံုမွန္ႀကိဳတင္ ေငြျဖည့္ကတ္အျပင္ e Top Up အေနျဖင့္ပါ Telenor ႏွင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။