ျမန္မာႏိုင္ငံဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းမႈ အတြက္ ကမ႓ာ႔ဘဏ္၏ အကူအညီ ရယူမည္

accrareport_the-world-bank-praises-ghanas-economic-growth-over-the-past-10-years.jpg

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားကို ကမ႓ာ့ဘဏ္ အဖြဲ႕အစည္းက အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါဝန္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္း သိရသည္။

၂၀၁၅  တြင္စတင္ဖြဲ႕စည္းမည့္ အဆုိပါ ျမန္မာႏိုင္ငံဆက္သြယ္ ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျပည္တြင္း၌ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည့္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၏  လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေကာ္မရွင္ပါ တာဝန္ရိွသူမ်ားက အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္မည္ဟုသတင္းရရိွသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕အစည္း တည္ေထာင္မႈအတြက္ ကမ႓ာ႔ဘဏ္၏ အကူအညီကို ရယူရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳရိွသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ဟု အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွတာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္ကိုဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ ယခုလ ၂၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္လည္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းသန္းက အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးက႑၌ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ ကိုင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားဆက္သြယ္ ေရးကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အခက္အခဲႏွင့္ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါက စိစစ္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ျပည္တြင္းမွာ ဆက္သြယ္ေရး က႑ကိုလုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားစရာကိစၥေတြ ေပၚလာတဲ့အခါ၊ တျခားအခက္အခဲနဲ႔ျပႆနာေတြ ေပၚလာတဲ့ အခါမွာ ဝန္ႀကီးဌာနကပဲ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအရ ေျဖရွင္း ေပးသြားမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔လည္း ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ ကို မၾကာခင္မွာဖြဲ႕စည္းႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု အထက္ပါ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕အစည္း အျပင္ အမ်ဳိးသား ဆက္သြယ္ေရး အႀကံေပးေကာ္မတီကိုလည္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ အခန္း (၁၉)၊ အေထြေထြက႑ရိွ ပုဒ္မ ၇၄ ေဖာ္ျပခ်က္ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။