တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ၁၀၀ ဘီလီယံ fps ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေသာ 2D ကင္မရာကို ပညာရွင္မ်ား ဖန္တီး

100bnfps2.jpg
ဝါရွင္တန္ တကၠသိုလ္ရွိ သုေတသီမ်ားသည္ အလင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေတြ႕ရွိမႈ သစ္မ်ားျဖင့္ အေထာက္အပ့ံ ျပဳလုပ္ထားေသာ ကင္မရာသစ္အား ဖန္တီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
သုေတသီမ်ားက ယခု ကင္မရာသည္ ကမၻာ့အ ျမန္ဆန္ဆုံး 2D ပုံရိပ္သာ လက္ခံေသးသည့္ ကင္မရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဓာတ္ပုံမ်ားကို Compressed Ultra Photography နည္းပညာ အသုံးျပဳထားကာ ၁၀၀ ဘီလီယံ fps ႏႈန္းျဖင့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ႐ိုက္ကူးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ၁၀ သန္း fps ျမန္ႏႈန္းရွိ ပုံရိပ္မ်ားကို လက္ခံႏိုင္သည့္ ကင္မရာ ဓာတ္ပုံမ်ားသည္ ခ်စ္ပ္အတြင္း သိုေလွာင္မႈႏွင့္ အခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပမႈ ႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ယခုအခါတြင္ လူသားမ်ားသည္ ပ်ံသန္းေနေသာ အလင္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇီဝေဗဒ ဆိုင္ရာ ေဆးပညာ အင္ဂ်င္နီယာ Gene K. Beare ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡ PhD သုေတသန ေခါင္းေဆာင္ လီဟုန္ဝမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ၎က ပုံရိပ္ေဖာ္ frame rate အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသည္ အလြန္ အေရးပါလာၿပီး အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ရမည့္ ေခတ္သစ္ကို ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြန္စြာ အဆင့္ျမင့္သည့္ နည္းစနစ္သစ္ တစ္ခုတိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္သစ္ မ်ားစြာေပၚေပါက္ လာေလ့ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
အဆိုပါ နည္းပညာသည္ အဏုၾကည့္ ကိရိယာႏွင့္ အေဝးၾကည့္ မွန္ေျပာင္းတို႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ မွန္ဘီလူးမ်ားမွ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ႐ိုက္ကူးႏိုင္သည့္ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ streak ကင္မရာဟု ေခၚဆိုသည့္ နည္းပညာကို အဓိက အသုံးျပဳထားၿပီး အခ်ိန္တစ္ခု အတြင္း ျဖတ္သန္း သြားေသာ အလင္းသြားႏႈန္းကို တိုင္းတာေပးႏိုင္သည့္ အလြန္လ်င္
ျမန္ေသာ ထုတ္ကုန္ ျဖစ္သည္။
-စိုးထက္
(Ref : CNET)