၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း Oppo မွ စမတ္ဖုန္း အလံုးေပါင္း သန္း ၅၀ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရ

12654417_10206307370703010_7938201304996739811_n.jpg

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္သို႔ စတင္ဝင္ေရာက္လာသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Oppo မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း စမတ္ဖုန္း အလံုးေပါင္း သန္း ၅၀ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ Oppo အမွတ္တံဆိပ္ စမတ္ဖုန္းသည္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ထိပ္တန္းအမွတ္တံဆိပ္ စမတ္ဖုန္း ၁၀ ခု စာရင္းတြင္ ပါဝင္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ Samsung မွ ၂၄ ဒႆမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွ ဦးေဆာင္ေနကာ ၎၏ေနာက္မွ Apple, Huawei, Xiaomi, Lenovo, LG, TCL အစရွိသည့္ စမတ္ဖုန္းတို႔ အစဥ္လိုက္ ရပ္တည္ကာ Oppo ကအဆင့္ ၈ ေနရာ၌ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း TrendForce မွ ေဖာ္ျပထားသည္။

“အခု ကြ်န္မတို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အေရအတြက္က ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းမွာ ေရာင္းခ်ရတဲ့ အေရအတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္မတို႔ Oppo စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ေရာင္းခ်ရတဲ့ အေရအတြက္ အားလံုးေပါင္းကို ထုတ္ျပန္ထားတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု Oppo Myanmar မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မလင္းလင္းဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

Oppo အမွတ္တံဆိပ္ စမတ္ဖုန္းသည္ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးႏွင့္ သံုးစြဲသူတို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳကို ဦးစားေပးေသာ ကုမၸဏီ၏ ႐ိုးရွင္းစြာ အာ႐ံုစိုက္ျခင္း ဗ်ဴဟာေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္၌ ေအာင္ျမင္မႈရရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လ်င္ျမန္စြာ အားသြင္းေပးႏိုင္သည့္ နည္းပညာမ်ားျဖစ္သည့္ VOOC Flash Charge ႏွင့္ feature အမ်ားအျပား ပါဝင္ေသာ Camera Platform ကဲ့သို႔ ဆန္းသစ္သည့္ နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္လည္း ကမၻာတစ္ဝန္းမွ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးျခင္းကို ရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Oppo သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ R7 စီးရီးမ်ား၊ Mirror 5 ႏွင့္ Neo 7 အပါအဝင္ ထုတ္ကုန္သစ္မ်ားစြာကို တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီး R7 စီးရီးထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ပါဝင္လာသည့္ VOOC Flash Charge ႏွင့္ ဓာတ္ပံုပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမက ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ အလယ္ အလတ္တန္းစား စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ အသာစီးရယူခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ခိုင္မာသည့္ေစ်းကြက္ကို ရရိွထားသည့္ Oppo သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေမာ္႐ိုကို၊ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊ အီဂ်စ္ႏွင့္ သီရိ လကၤာႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ လာမည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္လည္း ယခုရရွိထားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပင္ပမွ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္မႈရိွလာရန္ ရည္မွန္းထားသည္။