Kanaung Hub ၏ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲ

Kan-1.jpg
Kan-2.jpg
Kan-3.jpg

Kanaung Hub မွ လစဥ္ျပဳလုပ္မည့္ Event မ်ားအတြက္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲကုိေတာ့ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္က MICT Park ရွိ တုိက္ ၁၄၊ ေလးလႊာရွိ မင္းတုန္းခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။