ဓာတ္ပုံထုတ္စနစ္ ပါဝင္ေသာ Instax Mini ကင္မရာ ေမာ္ဒယ္သစ္ သုံးမ်ဳိးကို ျပည္တြင္း၌ မိတ္ဆက္

10687443_10205148648377007_5391503852795480131_o.jpg

Fujifilm Myanmar မွ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ပုံကို ထုတ္ေပးႏုိင္ေသာ Instax Mini ကင္မရာ ေမာ္ဒယ္သစ္သုံးမ်ဳိးကို ျပည္တြင္း၌ မိတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ Instax Mini 8 ၊ Instax Mini 25 ၊ Instax Mini 50s ေမာ္ဒယ္သစ္ ကင္မရာမ်ားကို မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆုိ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးၿပီး ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ယူႏုိင္မည့္အျပင္ မိမိကိုယ္တုိင္ အလွပုံ ႐ိုက္ကူးႏုိင္ေသာ Self-snap ၊ Self-shots ႏွင့္ Self-timer mode စနစ္မ်ား ေထာက္ပံ့ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Instax Mini ကင္မရာမ်ားျဖင့္ လိပ္စာကတ္ အရြယ္အစား ဓာတ္ပုံမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း႐ိုက္၊ ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး Instax ဓာတ္ပုံမ်ားကို လြယ္လင့္တကူ ေဝငွျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ဖန္တီးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎ကင္မရာမ်ား၏ တန္ဖိုးမွာ ၈၀,၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၂၀,၀၀၀ က်ပ္ ဝန္းက်င္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ကင္မရာတြင္ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳရသည့္ ပုံ ၂၀ စာ ဓာတ္ပုံတစ္ဗူး၏ တန္ဖုိးမွာ ၁၆,၀၀၀ က်ပ္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Instax Mini ကင္မရာမ်ားကို Fujifilm Myanmar ၏ တစ္ဦးတည္း ျဖန္႔ခ်ိခြင့္ကိုယ္စားလွယ္ KMD ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ဝယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။