၅ ႏွစ္အတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္

12644885_1232514933430699_906760225788870977_n.jpg

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၎တို႔၏အစိုးရအဖြဲ႕ ၅ ႏွစ္တာ သက္တမ္းအတြင္း လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈကို ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံတြင္း မိုဘုုိင္းဖုုန္းသံုုးစြဲႏိုင္မႈဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရိွခဲ့ရာကေန အခုအခါမွာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းမ္းကတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားဟာ ၁၅ သိန္း၊ သိန္း ၂၀ ကေန ၁,၅၀၀ က်ပ္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီတဲ့ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္လာပါၿပီ” ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္းအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြက္ ျပည္ပမွ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ ျပဳခဲ့သည့္အျပင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အတူ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေစျခင္းတုိ႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေစခဲ့သည္။

“ဒီလို တိုးခ်ဲ႕ျခင္းဟာ သာမန္ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုု႐ံုအတြက္သာမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ သိပိုုင္ခြင့္၊ အသိပညာရွာေဖြ ဆည္းပူးႏိုင္ခြင့္ကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆက္သြယ္ေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၄ – ၂၀၁၅ ပထမေျခာက္လပတ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အခြန္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၂၃၄၅၇.၅၀ ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ပထမေျခာက္လပတ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၅၇၁.၂၇ ရရွိခဲ့သည္ဟု ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခဲ့သည္။

အလားတူ ဆက္သြယ္ေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္း MPT မွ အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ ၁၈ သန္းေက်ာ္ကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည္ဟု ေၾကညာထားၿပီး Telenor က အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ ၁၂ သန္းေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ အလားတူ Ooredoo သည္လည္း အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ ၆ သန္း ေက်ာ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။