အဆင့္ျမင့္ 4G မိုဘိုင္းစနစ္အတြက္ Ooredoo အသင့္ျဖစ္ေနၿပီ ဟုဆို

Launch-2.jpg

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအတြက္ 4G/LTE အသုံးျပဳခြင့္ စတင္ေပးလိုက္စဥ္ကပင္ သုံးစြဲသူလက္ဝယ္႐ွိ အူရီဒူးဆင္းမ္ကတ္တို႔အေနျဖင့္ 4G/LTE အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္စမ္းသပ္စဥ္ကပင္ အူရီဒူးဆင္းမ္ကတ္ အားလုံးအေနျဖင့္ 4G/LTE အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ ၂ ႏွစ္နီးပါးပင္ ႐ွိခဲ့ပါၿပီ။

“အူရီဒူးရဲ႕ ၆ သန္းေက်ာ္ေသာ သံုးစြဲသူအားလံုးဟာ 4G ကိုအသံုးျပဳဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ အူရီဒူးက ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ေနတဲ႔ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားဟာလည္း 4G အသံုးျပဳဖုိ႔ အသင့္အေနအထားမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဆင္းမ္ကတ္အသစ္ လဲလွယ္အသံုးျပဳဖုိ႔ မလိုတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေရာင္းဆိုင္ေတြမွာ ဆင္းမ္ကတ္လဲဖုိ႔ တန္း အရွည္ႀကီးစီၿပီး ေစာင့္ဆိုင္းရတဲ႔ ကရိကထေတြလည္း မရွိေတာ့ဘူးေပါ့။

ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနကေနၿပီး 4G အတြက္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး ေရဒီယိုလိုင္း ခ်ေပးလိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ နည္းပညာအားျဖင့္ပါ 4G အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါၿပီ” ဟု Rene က ထပ္မံျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အူရီဒူးဝန္ေဆာင္မႈ စတင္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ေနာက္ဆုံးေပၚ 3G နည္းပညာကို သုံးစြဲထား႐ံုမက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ 4G အသုံးျပဳခြင့္ ေပးလိုက္ပါက အူရီဒူးသုံးစြဲသူတို႔အေနျဖင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္ အလြယ္တကူ ေျပာင္းသုံးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း တလက္စတည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။