နည္းပညာဆိုင္ရာမ်ား စုေဝးရာေနရာအျဖစ္ Sule Tech ဖြင့္လွစ္

Update News_5.jpg

နည္းပညာအသိုင္းအဝုိင္း အတြက္ စုေဝးရာေနရာတစ္ခု အျဖစ္ Sule Tech ကို ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီး ideabox ႏွင့္ Phandeeyar (ဖန္တီးရာ) တို႔မွ ပူးေပါင္း ဖန္တီးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MAC Tower ၏ အေပၚဆံုးထပ္ရွိ အဆိုပါေနရာတြင္ ႐ံုးမ်ား၊ အတူလုပ္ကိုင္ရန္ေနရာႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအတြက္ အခန္းမ်ား၊ APP သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ တီထြင္မႈမ်ား၊ အလုပ္႐ံုအစီအစဥ္မ်ား၊ သင္ၾကားေရး အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“Sule Tech က နည္းပညာသမားေတြအတြက္ပဲ သပ္သပ္မဟုတ္ပါဘူး။ နည္းပညာဆိုင္ရာတစ္ခုကို ဖန္တီးဖို႔အတြက္ ဘယ္သူမဆို သြားလာဝင္ထြက္လို႔ရတဲ့ ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ideabox Myanmar ၏ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ ကိုေကာင္းစစ္က ေျပာသည္။

ပညာေရးႏွင့္ သင္ၾကားေလ့လာေရး အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ေနရာလည္း Sule Tech တြင္ပါဝင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ စြန္႔ဦးတည္ေထာင္သူ ကုမၸဏီမ်ား၊ အျခားအေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလယ္အလတ္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကို Sule Tech တြင္ရွိေသာ HP ၏ LIFE e-learning အစီအစဥ္တြင္ အခမဲ့ ေလ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Nokia Networks ကလည္း ျမန္ဆန္ေသာ အင္တာနက္လိုင္း ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ဆိုသည္။

Sule Tech တြင္ ပါဝင္လိုသူ၊ ပြဲက်င္းပလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ [email protected] သို႔ အီးေမးလ္ပို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။