Xiaomi Powerbank

Xiaomi-Powerbank--(3).jpg

Xiaomi အမွတ္တံဆိပ္ အားသိုေလွာင္မႈပမာဏ 10400 mAh ႏွင့္ 20800 mAh အမ်ိဳးအစား Powerbank  ႏွစ္မ်ိဳး ဝင္ေရာက္လာသည္။ ပန္း၊ အမည္း၊ ေရႊ၊ အျပာ စသည္ျဖင့္ အေရာင္ေလးမ်ိဳး ရွိသည့္အတြက္
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအေရာင္ကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Apple, Samsung, Huawei အျပင္ အျခားေသာ စမတ္ဖုန္း၊ Tablet မ်ားျဖင့္ပါ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္ထက္ fast charging speed ကို ႏွစ္ဆေပးစြမ္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၂,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ၁၇,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။ Ko Beno Mobile Game sale & service ဖုန္း ၀၉-၇၃၂၂၄၉၈၉၊ ၀၁-၂၅၆၄၁၇ ၌ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။