စမတ္ဖုန္း၏ proximity sensor ေနရာ တြင္ Ultrasound ျဖင့္ အစားထုိးဖြယ္ရွိ

elliptic-labs-SH-theverge-2016jan21.jpg

Elliptic Labs သည္ ultrasonic လိႈင္းနည္းပညာ အေျခခံ၍ 3D လက္အမူအရာ လႈပ္ရွားမႈ ပါဝင္ေသာ နည္းပညာကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ CES ပြဲ၌ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ၎နည္းပညာျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ app မ်ားဖြင့္ျခင္း၊ သီခ်င္းဖြင့္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ လက္လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားကို ေျဖၾကားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎နည္းပညာကို က်ယ္ျပန႔္စြာ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း မျပဳေသးေသာ္လည္း ပ႐ိုဂရမ္သစ္ ultrasound proximity sensor ကို အထက္ပါ သေဘာတရားအတုိင္း အသုံးျပဳႏိုင္ရန္  ထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ Elliptic Labs မွေဆာ့ဖ္ဝဲလ္သစ္သည္ ဖုန္းမ်ားတြင္ hardware အကူအညီျဖင့္ ပါဝင္ေသာ အနီေအာက္ ေရာင္ျခည္ အေျခခံ proximity sensor အစား ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိ သည္။ ဖုန္းနားၾကပ္မွ အသံလိႈင္းမွ ေပးပို႔၍ ဟန္းဆက္မိုက္ခ႐ို ဖုန္းမ်ားသုိ႔ အသံေရာင္ျပန္ဟပ္မႈမ်ား ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ Elliptic သည္ သုံးစြဲသူက ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေျခရာခံေပးႏိုင္ၿပီး display ကိုမွိန္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: TheVerge