တရားဝင္မဟုတ္ေသာ Huawei ဟန္းဆက္မ်ား ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္

12549104_1224130624269130_2430815799054418787_n.jpg

ဟန္းဆက္အေဟာင္းမ်ားကို အသစ္အေနသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ျပင္ဆင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ဟန္းဆက္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ တရားမဝင္ Huawei ဟန္းဆက္မ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ေနသည္ဟု သိရသည္။

အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဟန္းဆက္မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Network ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး အေဟာင္းကို အသစ္ကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ထားေသာ ဟန္းဆက္မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္အခါ အရည္အေသြးပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာမ်ားႀကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း Huawei Device Manager ျဖစ္သူ Cloudy Jiang က ေျပာသည္။

တရားမဝင္ Huawei ဟန္းဆက္မ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ Huawei မွ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Service Center မ်ားသို႔ လာေရာက္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာရသည့္အတြက္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သိရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားမဝင္ တင္သြင္းလာေသာ ဟန္းဆက္မ်ားကို တားဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

“Huawei Service Team ကေနၿပီးေတာ့လည္း အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ စစ္ေဆးႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု Cloudy Jiang ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ Huawei သည္ တရားမဝင္ တင္သြင္းလာေသာ ဟန္းဆက္မ်ားႏွင့္ တရားဝင္ တင္သြင္းထားေသာ ဟန္းဆက္မ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ား ခြဲျခားႏိုင္ရန္ နည္းလမ္း ၅ မ်ိဳးကို ေစ်းကြက္အတြင္း ေၾကညာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေစ်းကြက္အတြင္း ေအာင္ျမင္ေနသည့္ Huawei ၏ Honor 4A၊ Honor5X၊ Honor 4၊ Honor 7၊ Honor 7i ႏွင့္ Honor Enjoy 5S တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ Huawei အေနျဖင့္ တရားဝင္ တင္သြင္းထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာ ေရာင္းခ်သည့္ ဟန္းဆက္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Network မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း Huawei က ေၾကညာခဲ့သည္။