ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ edotco က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ ဟုဆို

12552958_1224103004271892_5058726337128145441_n.jpg

ဆက္သြယ္ေရးတာဝါမ်ားကို တည္ေဆာက္သည့္ edotco သည္ လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၃ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တာဝါတိုင္ေပါင္း ၅ ေထာင္ကိုလည္း စိုက္ထူသြားမည္ဟု ယေန႔ေၾကညာခဲ့သည္။

edotco သည္ Myanmar Tower Company တြင္ Digicel ပိုင္ဆိုင္သည့္ ရွယ္ယာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဝယ္ယူ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးက႑သို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ရွယ္ယာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို Yoma Strategic Company က ပိုင္ဆိုင္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ တာဝါတိုင္ေပါင္း ၁,၂၅၀ ကို Myanmar Tower Company ထံမွ ျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

၎တို႔တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ တာဝါမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာတစ္ခုျဖစ္သည့္ Ooredoo က အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထပ္မံတည္ေဆာက္မည့္ တာဝါမ်ားအတြက္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ Telenor ႏွင့္ MPT တို႔ပါ အသံုးျပဳရန္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေၾကာင္း ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

တည္ေဆာက္မည့္ တာဝါအမ်ားစုသည္ ေျမစိုက္တာဝါမ်ားျဖစ္ၿပီး အနည္းငယ္ေသာ ပမာဏမွာ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦမ်ားေပၚ၌ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု edotco မွ CEO ျဖစ္သူ Mr. Suresh Sidhu က ဆိုသည္။ edotco သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂၁ သန္း အကုန္အက်ခံ၍ အစုရွယ္ယာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဝယ္ယူကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

Edotco ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မေလးရွား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကေမ႓ာဒီယား၊ သီရိလကၤာႏွင့္ ပါကစၥတန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တာဝါတိုင္ေပါင္း ၁၅,၀၀၀ ျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။