တယ္လီကြန္း ပန္းတိုင္

ဆင္းမ္ကတ္ေစ်းႏႈန္း ၁၅၀၀ က်ပ္၊ အသံေခၚဆိုမႈ တစ္မိနစ္ ၃၅ က်ပ္ျဖင့္ တယ္လီကြန္းေတာ္လွန္ေရးကို စတင္အသက္သြင္းခဲ့သည့္ Ooredoo သည္ ၎၏ အသံေခၚ ဆိုမႈအတြက္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္အျဖစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ မွစတင္ကာ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္သည္။

“ႀကိဳက္တဲ့ ျပည္တြင္းဖုန္းကို ဆက္ ၁ မိနစ္ ၂၅ က်ပ္ဆိုေတာ့ ပိုၿပီးေျပာႏိုင္ၿပီေပါ့” ဟူေသာ Telenor ၏ အျပာေရာင္ေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို Ooredoo က ျပန္လည္တုပ ယွဥ္ၿပိဳင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္
ေရးကုမၸဏီ မ်ားအေနျဖင့္ ေခၚဆိုခေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ယခုကဲ့သို႔ တုပယွဥ္ၿပိဳင္လာျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တယ္လီကြန္း ေလာက၌ ပထမဦးဆံုးေသာအႀကိမ္လည္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာႏွစ္ခုသည္ ၎တို႔၏ ဆင္းမ္ ကတ္စတင္၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ေခၚဆိုခမိနစ္အပိုေပးအပ္ျခင္း၊ အင္တာနက္အသံုးျပဳသည့္ Data မ်ား ပိုမိုအသံုးျပဳေစျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း
ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကသည္။ လစဥ္ အသံေခၚဆိုမႈမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ Data အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးထပ္မံ ျဖည့္သြင္း ေပးျခင္းတို႔လည္း ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ျပည္တြင္းတယ္လီကြန္းေစ်းကြက္ကို လက္ဦးမႈရယူထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္၍ ေငြျဖည့္သြင္းသည့္ပမာဏ အလိုက္ ရာခိုင္
ႏႈန္းအခ်ိဳးအစားျဖင့္ ေငြေၾကးအပိုမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္ သြင္းေပးခဲ့သည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္ေလာက္က လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းတစ္ခုသြား ေျဖခဲ့ရတယ္။ မိုဘိုင္းဖုန္းေခၚဆိုခေတြ တစ္မိနစ္ ၅ က်ပ္မျဖစ္ႏိုင္ ဘူးလားဆုိတဲ့ေမးခြန္းအတြက္ လက္ ရွိေခၚဆိုခေတြမ်ားေနတာမွန္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္မိနစ္ ၅ က်ပ္ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာေတာ့ သိပ္ေတာ့ မလြယ္ကူလွဘူးလို႔ ေျဖခဲ့လိုက္ တယ္။ အခုတြက္ၾကည့္ရင္ တစ္မိ နစ္ကို ၃ က်ပ္ျဖစ္ေနၿပီ။ တရား၀င္ ေစ်းႏႈန္းေတြမဟုတ္ေပမယ့္ အပိုေပးတဲ့ ပ႐ိုမိုရွင္းေတြနဲ႔ တြက္ၾကည့္ရင္ တစ္မိနစ္ ၃ က်ပ္ပဲရွိေတာ့တယ္” ဟု ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန မွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္ ကေျပာသည္။

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္အတူ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလာျခင္း၊ အပိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိလာေစျခင္းသည္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ လကၡဏာျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းသည္ အက်ဳိးအျမတ္
ရရွိရန္ ေမွ်ာ္ကိုးထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္သည့္အတြက္ အ႐ံႈးေပၚသည့္အထိ ၿပိဳင္ဆိုင္ရန္မွာမည္သို႔မွ်မျဖစ္ႏိုင္။

သို႔ေသာ္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ တစ္ခုသည္ ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိခဲ့ပါက ေစ်းကြက္ေဝစု ရရွိရန္ ေဝးကြာသြားမည္ျဖစ္သည္။ Ooredoo သည္ ေခၚဆိုခကို စကၠန္႔ႏွင့္ေကာက္ခံ သည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ၎ကိုယ္တိုင္ ေခၚဆိုခကို စကၠန္႔ႏွင့္ေျပာင္းလဲေကာက္ခံခဲ့သည္။ အလားတူ Ooredoo ႏွင့္ Telenor သည္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ဟု ေခၚဆိုေသာ အင္တာနက္စနစ္အတြက္ Data အသံုးျပဳခကို 1MB လွ်င္ ၁၀ က်ပ္အျဖစ္ တူညီစြာ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ားအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို သာမက ကြန္ရက္ႏွင့္ အရည္အေသြးပိုင္းကိုပါ လုပ္ကိုင္ ၾကရသည္။ Ooredoo ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း ၎၏ မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း လူဦးေရ ၂၅ သန္းကိုလႊမ္းၿခံဳသြားမည္ဟု သိရ သည္။

Telenor သည္လည္း ဒီဇင္ဘာလအတြင္း Ooredoo နည္းတူ ၎၏ ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။ “ေအာ္ပေရတာေတြ ကတိေပးထားတာရွိတယ္။ ၅ ႏွစ္အတြင္းမွာ ႏိုင္ ငံဧရိယာရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကြန္ ရက္က ကာဗာျဖစ္ၿပီး လူဦးေရရဲ႕ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ကြန္ရက္က ကာဗာျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက လည္းေစာင့္ၾကည့္သြားမွာပါ” ဟု ဦးေသာင္းတင္ က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို လႊမ္းၿခံဳထားႏိုင္ၿပီး မၾကာခင္၌ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လႊမ္းၿခံဳသြားမည္ဟုလည္း ဦးေသာင္းတင္က ဆိုသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးသည္ အျခား
ေသာဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားကဲ့သို႔ ၎၏ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ထားျခင္းကို တိက်စြာေျပာဆိုျခင္း မရွိေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတာ အေနျဖင့္ တာ၀ါတိုင္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကိုစိုက္ထူထားၿပီး အသံုးျပဳ
သူ ၁၁ သန္း ေက်ာ္ကိုပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား၏ အဓိကပန္းတိုင္သည္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးေသာကြန္ရက္ကိုတည္ ေဆာက္၍ အမ်ားဆံုးေသာအသံုးျပဳ သူလူဦးေရကို ပိုင္ဆိုင္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရ တာမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ၎တုိ႔သည္ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဆင္းမ္ကတ္အေရ အတြက္ ၁ သန္းေက်ာ္ကိုသာ ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့သည္။

အခ်ိဳးအစားရ ၁၀ ဆသာလြန္ ေနသည့္ အသံုးျပဳသူကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပည္ပမွဝင္ ေရာက္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားက ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်၍
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုေပးအပ္လာခဲ့သည္။ ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာႏွစ္ခုသည္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနျခင္းမဟုတ္ ၎တုိ႔ အခ်င္းခ်င္းလည္း ၿပိဳင္ဆိုင္ၾက
သည္။

ေစ်းကြက္အေျပာင္းအလဲကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့စဥ္က နာမည္ပ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္ Ooredoo သည္ လက္ရွိ အခ်ိန္၌ Telenor အေပၚအသံုးျပဳသူမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈေလ်ာ့က်လာေစ ယွဥ္ဆက္တိုက္ တုပယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္။ ေစ်းႏႈန္း နိမ့္ဟန္းဆက္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ ေရာင္းခ်ျခင္းကို Telenor  ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္း Ooredoo လည္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 2G ကြန္ရက္ျဖင့္ ဟန္းဆက္ အမ်ဳိးအစားစံုလင္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ Telenor သည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ဆင္းမ္ကတ္ ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယေျမာက္လူအမ်ားဆံုး စိတ္ဝင္စားသည့္ ဆင္းမ္ကတ္ကို ပိုင္ဆိုင္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၏ အစဥ္အလာအရ ေစ်းကြက္အတြင္း ဆင္းမ္ကတ္ လိုသေရႊ႕ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ Telenor အေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ေစ်းကြက္ အတြင္း ေမွာင္ခို ဆင္းမ္ကတ္မ်ား မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ထားသည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားသည္ Telenor သည္ လက္ေတြ႕၌ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေမွာင္ခို ေပၚေပါက္ေနသည္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ေစ်းကြက္အမာခံ ဟန္းဆက္အေရာင္း ဆိုင္ႀကီးမ်ား၌ ဆင္းမ္ကတ္လိုသေလာက္ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္သင့္ရာလမ္းေဘးအေရာင္းဆိုင္ငယ္မ်ား၌ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား လိုသေလာက္ရ ရွိေနျခင္းမွာ Telenor ၏ ေမွာင္ခို ေစ်းကြက္ကို ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာ္ပေရတာလိုင္စင္ စတင္ ရရွိစဥ္က ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ေငြ က်ပ္ ၁၅၀၀ ထက္မပိုေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု ကတိ ေပးအပ္ထားေသာ Telenor သည္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား လက္ေတြ႕ေရာင္းခ် သည့္အခါ ၎၏ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ကို ကာကြယ္ထားဆီးရန္ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ေငြျဖည့္ကတ္ ၃ ေထာင္က်ပ္ျဖင့္ တြဲဖက္ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေငြျဖည့္ကတ္ကို ၁ ေသာင္းက်ပ္အထိ တိုးျမႇင့္၍ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္ေဝစုရရွိရန္ႏွင့္ အျမတ္အစြန္းပိုမိုရရွိရန္ နည္းလမ္း မ်ိဳးစံုျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာ သံုးခုတို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ ဦးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကရန္
ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမျပဳလုပ္ေတာ့လွ်င္ ဟူေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အာမခံေပးႏိုင္သည္မွာ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန တစ္ခုသည္ ရွိသည္။

“ေအာ္ပေရတာေတြက သံုးေလးခုပဲရွိေတာ့ လက္ဝါးျခင္း႐ိုက္ၿပီး မၿပိဳင္ေတာ့ဘဲေနမွာကိုလည္း စိုးရိမ္ရတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္လည္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ေစာင့္ၾကည့္ထား ရတယ္” ဟု
ဦးေသာင္းတင္က ေျပာသည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၏ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ လြတ္လပ္မႈရွိရမည္ဟုဆို ေသာ္လည္း ေစ်းကြက္ ပ်က္ျပားသြားသည့္ အထိ ျဖစ္ေပၚလာရန္မည္သူမွ လိုအပ္မည္မဟုတ္။

တယ္လီကြန္းအခန္းက႑၌  Penetration  ဟူေသာရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုလည္း တည္ရွိသည္။ လူထုအၾကားမိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆိုင္သည့္ ကိန္းဂဏန္းကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ သည္ ေစ်းကြက္ေဝစုအရ အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို တိုးပြားေစရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ လူဦးေရအလိုက္ ကိုယ္စီကိုယ္စီ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းပိုင္ဆိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ မိုဘုိင္းဖုန္း လိုင္း တစ္လိုင္းထက္ပိုမိုပိုင္ဆိုင္ေနသည့္္ ကိန္းဂဏန္းကို အစိုးရအေနျဖင့္ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေပ။

“တစ္ေယာက္တည္းနဲ႔ ဆင္းမ္ကတ္ႏွစ္ခု သံုးေနတာဟာ တကယ္ေတာ့ Penetration အစစ္မဟုတ္ဘူး”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္မွ အလုပ္အမႈေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးထြန္းသူရသက္ကဆိုသည္။ မိုဘိုင္း
ဖုန္းလိုင္းအသံုးျပဳမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျမင့္တက္လာေသာ္လည္း  Penetration  အစစ္အမွန္ မဟုတ္ပါက အစိုးရမူဝါဒအရ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းလိုေသာ MCommerce ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားေသာ က႑အသီးသီးတို႔ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ ရန္ခတ္ခဲေနမည္ျဖစ္သည္။

ပညာရွင္မ်ား၏ ေဟာကိန္းအရ တယ္လီကြန္းၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို အိမ္တံခါးေခါက္၍ ေရာင္းခ်ရမည္ဟု သိရသည္။  လက္ရွိအခ်ိန္၌တယ္လီကြန္းၿပိဳင္ဆိုင္မႈ
သည္ ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လာေသာ ေအာ္ပေရတာႏွစ္ခု၏ ေျခလွမ္းမ်ားကိုသာ ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို မေတြ႕ရွိရေသးေပ။ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္
ရွိသူမ်ား၏ အဆိုအရ ၎တို႔သည္ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းထက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ Plan မ်ားကိုမၾကာခင္၌ ေၾကညာ ေပးသြားရန္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္လက္ရွိအခ်ိန္၌ စတင္ေနၿပီဟုေျပာဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း မည္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာသည္ ေစ်းကြက္ေဝစုကိုအမ်ားဆံုးရရွိ၍ ေအာင္ပြဲခံမည္ကို မည္သူမွ်မသိရွိႏိုင္ေပ။
၎တို႔၏ ပန္းတိုင္သည္ ေစ်းကြက္ေဝစုအမ်ားဆံုးရရွိ၍ အျမတ္အစြန္းအမ်ားအျပားရရွိၾကရန္ ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္ေဝစုအမ်ားဆံုး အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ေအာ္ပေရတာမ်ားအတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုရွိသည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္
ျခင္းသည္ ပန္းတိုင္အတြက္ နည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။