Barathrum The Spirit Breaker

barathrum_dota_2_spirit_breaker_custom_set_93812_3840x2400.jpg

Solo Mmr 2000 ကေန 3000 အထိ Push တဲ့အခါမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ Aggressive Hero ေတြ အသုံးဝင္ပါတယ္။ ဒီအပုိင္းအျခားေလာက္အထိ ကစားသမားအမ်ားစုဟာ Carry Hero ေတြကုိသာ အကုိင္မ်ားေလ့ရွိဆဲျဖစ္ၿပီး Farming ကုိ ဦးစားေပးတဲ့ Carry ေတြ အေတြ႕ရမ်ားတတ္ပါတယ္။ Carry Hero အမ်ားစုရဲ႕ အဓိကအားနည္းခ်က္ကေတာ့ Disable Abiilty မရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး Disable Ability ကုိ အဓိကေၾကာက္ရတဲ့ Hero ေတြအေနနဲ႔ Disable နည္းတဲ့ Mmr အပုိင္းအျခားမွာ အသုံးဝင္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလုိ Disable ကုိ ေၾကာက္ရတဲ့ Hero ေတြထဲမွာမွ Aggressive Play Style နဲ႔ အကုိက္ညီဆုံး Initiator Hero တစ္ေကာင္ကေတာ့ Barathrum The Spirit Breaker ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Solommr အတြက္မဟုတ္ဘဲ တကယ္လုိ႔သင္က Team တစ္ခုနဲ႔ကစားျဖစ္ေနတဲ့ ကစား
သမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာင္ သင့္အသင္းအတြက္ လုိအပ္တဲ့ Vision, Initiation ကို အျပည့္အဝေပးႏုိင္မယ့္ Spirit Breaker ဟာ Professional ကစားပြဲေတြအထိ အဘမ္းခံ Hero တစ္ေကာင္ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ ေမ့မထားသင့္ပါဘူး။

Movement Speed, Damage နဲ႔ Disable  တုိ႔ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ့ Hero တစ္ေကာင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ Barathrum ကုိ မ်ားစြာ Flexiable က်တဲ့ Hero
တစ္ေကာင္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကစားသမားေတြအတြက္ Hot Issue တစ္ခုလုိျဖစ္ေနတဲ့ သူ႔ရဲ႕ Greater Bash ဟာလည္း Pseudo Random Distribution နဲ႔ တြက္ခ်က္လုိက္ၿပီဆုိေပမယ့္ ေၾကာက္ဖုိ႔ေကာင္းေနဆဲ Passive Ability တစ္ခုျဖစ္ေနဆဲပါပဲ။  Spirit  Breaker ဟာ သာမန္ Ganker Hero တစ္ေကာင္လုိ ကစားရတာျဖစ္ေပမယ့္ တျခား Ganker ေတြထက္ သတိပုိထားၿပီး ေဆာ့ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

Global Cast Range ရွိတဲ့ Charge of Darkness ဟာ Spirit Breaker ရဲ႕ Initiation Ability တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေျမပုံေပၚက Ally မဟုတ္တဲ့ ဘယ္လို Unit ကုိမဆုိ အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး Cast Time 0.47 second အၿပီးမွာ အဆုိပါ Unit ဆီသုိ႔ ဦးတည္ၿပီး ထြက္ခြာသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုသြားတဲ့အခါမွာ ပုံေသ 600/650/700/750 Movement Speed ရွိမွာျဖစ္ၿပီး ပုိျမန္ေအာင္ Item အသုံးျပဳျခင္း၊ ပုိေႏွးသြားေအာင္ Slow ဆြဲျခင္းမ်ား လုပ္လုိ႔ မရပါဘူး။ တကယ္လုိ႔ သင္က Greater Bash ကုိ အနည္းဆုံးတစ္ဆင့္ေလာက္ ယူထားမယ္ဆုိရင္ ဒီလိုသြားေနစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး Spirit Breaker ရဲ႕ 300 AoE အတြင္းက တုိက္မိသမွ်  Unit အားလုံးကုိ Greater Bash ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနအတုိင္း သက္ေရာက္ေစဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိယူထားတဲ့ အဆင့္ အလုိက္ Disable မသက္ေရာက္ခင္မွာ Greater  Bash တြန္းခံရတဲ့ Damage နဲ႔ Knockback ကုိ ဦးစြာ သက္ေရာက္ေစပါမယ္။ အားသာခ်က္အျဖစ္ အဆုိပါ Charge သြားေနစဥ္အတြင္း Mask of Madness, Bkb, Drum, Shadow Blade, Lotus Orb အစရွိတဲ့ Active Item ေတြကုိ စိတ္တုိင္းက် အသုံးျပဳရင္ေတာင္ Charge ကုိ မပ်က္ေစတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ Blink Ability ေတြကုိ ပိတ္ထားႏုိင္တဲ့ ပုိက္ကြန္ (Naga Ensnare, Meepo Earth Bind, Treant
Overgrowth, etc..) စတဲ့ Root Ability မ်ားနဲ႔ ဖမ္းထားႏုိင္သလုိ ထုိကဲ့သုိ႔ Root ခံထားရခ်ိန္မွာ Charge of Darkness ကုိ အသုံးျပဳ ၿပီး ထြက္ေျပးလုိ႔ မရပါဘူး။

ေနာက္ဆုံးဦးစားေပးယူေလ့ရွိတဲ့ Empowering Haste ကေတာ့ AoE Movement Speed Aura Ability ျဖစ္ပါတယ္။ Bara ရဲ႕ 900 AoE အတြင္းက Ally Unit ေတြကုိ 6%/ 10%/ 14%/18% Movement Speed Bonus ကုိ ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။  ႏွိပ္သုံးခဲ့မယ္ဆုိရင္ ပထမ 6 seconds မွာ လက္ရွိ Aura ကုိ 50% တုိးသြားေစမွာျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ Duration အၿပီး ေနာက္ထပ္ 6 seconds မွာ Aura ရဲ႕ 50% နည္းေနေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပုံမွန္အေျခအေန မွာ ႏွိပ္သုံးစရာ မလုိေပမယ့္ Battle တစ္ခုအစျပဳ ျပဳ ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ Charge of Darkness ဝင္တိုက္တုိက္ျခင္းမွာ ႏွိပ္သုံးေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

Empowering Haste ကုိႏွိပ္သုံးေစရတဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က Greater Bash ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Greater Bash ဟာ Bara ရဲ႕ လက္ရွိ Movement Speed
ပမာဏကုိ တြက္ခ်က္ၿပီး Damage သက္ေရာက္တာျဖစ္လုိ႔ MS မ်ားေလ Damage မ်ားေလျဖစ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Yasha, Madness, Drum လုိ Item မ်ိဳးဟာ Bara အတြက္ အေရးႀကီး၊ အေရြးမ်ားတဲ့ Item မ်ားျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

v6.85 ကစၿပီး 17% Bash Chance ဟာ Psuedo Random တြက္ခ်က္မႈျဖစ္လုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်  ပုိနည္းသြားၿပီဆုိေပမယ့္ Attack Speed Item ေတြနဲ႔ အသားက်ေန
ၿပီျဖစ္တဲ့ Bara အေနနဲ႔ Attack Speed မ်ားမ်ား၊ Movement Speed မ်ားမ်ား ရွိေနမယ္ဆုိရင္ Damage အတြက္ သီးသန္႔ ထပ္စဥ္းစားစရာ မလုိေအာင္ Greater
Bash က ေထာက္ပံ့ေပးပါလိမ့္မယ္။ Bash ဝင္သြားတာနဲ႔ Bara ဟာ 3 seconds ၾကာျမင့္တဲ့ 15% Movements Speed Increase ကုိ ရရွိေစဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Bash Chance ဟာ 1.5 seconds Cooldown ရွိတဲ့အျပင္ Magical Damage ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိလည္း ေမ့မထားသင့္ပါဘူး။

Ultimate Nether Strike ကေတာ့ Finishing Ability တစ္ခုအေနနဲ႔ အသုံးျပဳေလ့ရွိသလုိ အေစာပုိင္းကတည္းက အားသာခ်က္ရရွိေအာင္ ဦးစြာအသုံးျပဳေလ့ရွိတဲ့ Nuke Ability တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အသုံးျပဳလုိက္တဲ့အခါမွာ မိမိ Target ရဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ 54 Range အကြာကေန ေပၚထြက္လာမွာျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ Unit ကုိ 150/
250/350 Damage နဲ႔အတူ လက္ရွိယူထားတဲ့ Greater Bash ရဲ႕ Knockback အကြာအေဝး၊ Damage တုိ႔ကုိပါ သက္ေရာက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 1.2 seconds Cast Time နဲ႔ 700 Cast Range ရွိပါတယ္။ Aghanim’s Scepter ဆက္ခြင့္ရွိတဲ့ Ultimate အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး စပ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ 20 Seconds Cooldown,
850 Cast Range နဲ႔ Bara ေရာက္ရွိသြားမယ့္ေနရာရဲ႕ 250 AoE အတြင္းမွာ Damage နဲ႔ Greater Bash ကုိလည္း သက္ေရာက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

MMr Push မယ့္ ကစားသမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တတ္ႏိုင္ရင္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ မိနစ္ ၂ဝ မတုိင္ခင္မွာ Charge ကုိ ဆက္တုိက္အသုံးျပဳေပးတဲ့ပုံကုိ ေဆာ့
သင့္ပါတယ္။ လမ္းတစ္လမ္းမွာ အေျခခ်ထုိင္ၿပီး Item Farm ေနတာထက္စာရင္ လုိက္ Gank ေနတာက ပုိၿပီးထိေရာက္ေလ့ရွိပါတယ္။ တစ္ဖက္အသင္းရဲ႕ Mid Laner ကုိ အလြယ္ကူဆုံး Gank ေပးႏုိင္တဲ့ Hero ေတြထဲမွာ Bara လည္း ထိပ္ဆုံးက ပါဝင္ပါတယ္။ Enemy Mid Laner က မိမိ Mid Lane ရဲ႕ High Ground ေပၚ တက္မယ့္ အခ်ိန္ေလာက္မွာ ကြက္တိေရာက္ေအာင္ သြားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကစားပြဲမ်ားဖုိ႔ အေလ့အက်င့္လုိပါတယ္။ Nature Prophet ဟာလည္း ကစားပြဲအေစာပုိင္း Team Fight တုိင္းကုိ အခ်ိန္မွီသြားႏုိင္တဲ့ Hero တစ္ေကာင္ျဖစ္တယ္ဆုိေပမယ့္ Bara ဟာ ပုိၿပီး Tanky ျဖစ္တဲ့အျပင္ Disable, Nuke အစုံအလင္ပါတဲ့ Hero တစ္ေကာင္ျဖစ္ေနလုိ႔ ကစားပြဲအေစာပုိင္း အရမ္းအားသာပါတယ္။ Carry မ်ားတဲ့ ကစားပြဲမွာ Aggressive ဆန္ဆန္ဝင္ေရာက္လာတဲ့ Bara ကုိ အျမန္ေသြးေလွ်ာ့ဖုိ႔ Nuke, Disable, Slow စတဲ့ Support Ability ေတြ ပ်က္လက္ေနျခင္းက Bara ကုိ Pick ဖုိ႔ အားသာခ်က္ရွိရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေစာပုိင္း ဖိႏွိပ္ထားႏုိင္ျခင္းက လမ္းျပန္တုိးဖုိ႔ စဥ္းစားေလ့မရွိတဲ့ 3k mmr မတုိင္ခင္မွာ အေကာင္းဆုံး ကစားကြက္တစ္ခုလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။

အေစာပုိင္း Aggressive ေဆာ့ဖုိ႔အတြက္ Mango, Clarity Potion, Faerie Fire တုိ႔ကုိ အလုံအေလာက္ေဆာင္ထားသင့္ၿပီး Boots of Speed နဲ႔ Urn of Shadow တုိ႔ဟာ အေျခခံအက်ဆုံး လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ Enemy Hero ကုိ အေစာပုိင္းသတ္ဖုိ႔အတြက္ 150 Damage ဟာ လုံေလာက္တဲ့ပမာဏျဖစ္သလုိ ကုိယ္တုိင္ Heal ဖုိ႔လည္း လုိအပ္တဲ့အတြက္ မျဖစ္မေနေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့ Basic Item တစ္ခုအျဖစ္ အႀကံျပဳရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့သလုိ Attack Speed ဟာ အဓိကလုိအပ္တဲ့အားသာခ်က္ျဖစ္တဲ့အတြက္ Madness, Sange and Yasha, Assault တုိ႔ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေပမယ့္ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ Aggressive Bara အတြက္ Boots of Speed ၿပီးတာနဲ႔ Blade Mail ထည့္ျခင္းက ပုိထိေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ မိမိရဲ႕ Charge Target ကုိ ေရာက္ခါနီးမွာ ဦးေအာင္ Blade Mail ဖြင့္ထားျခင္းက တစ္ဖက္က ကူညီတုိက္ခုိက္ေပးမယ့္ Spell Caster ေတြကို ဒုကၡေပးပါလိမ့္မယ္။ Bara ဟာ Battle Fury နဲ႔မလုိက္ဖက္တဲ့ Hero တစ္ေကာင္ျဖစ္လုိ႔ ေရရွည္ကစားပြဲအတြက္ Mjollnir ကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းက သူ႔ရဲ႕ Attack Speed လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီးသား ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကစားပြဲမွာရွိမယ့္ Enemy Team ေပၚမူတည္ၿပီး Blade Mail ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ Armlet, Lotus Orb, Crimson Guard, Bkb, Aghanim, Heart တုိ႔ကုိ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ စဥ္းစားႏုိင္သလုိ မိမိအားသာလုိ႔ ဆက္တုိက္ Aggressive ဖုိ႔အတြက္ Madness, Sange and Yasha, Assault, Drum, Moonshard တုိ႔ကုိလည္း စဥ္းစားႏုိင္ပါတယ္။ 3k mmr ကစားသမား မ်ားသာလွ်င္ အသုံးျပဳသင့္တယ္လုိ႔ အႀကံေပးတာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ Barathrum ဟာ မည္သည့္ mmr နဲ႔မဆုိ Aggressive ဆန္ဆန္ကစားခ်င္တဲ့ ကစားသမား တုိင္းအတြက္ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ Ability ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ Hero တစ္ေကာင္ဆုိတာေတာ့ ျငင္းလုိ႔မရပါဘူး။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ မိမိႏွစ္သက္ေသာ ကစားကြက္သည္သာလွ်င္ မိမိအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

www.dotaboo.com