ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံႏွင့္ Process and Products Show 2016 စာနယ္ဇင္း ရá

Myan-1.jpg
Myan-2.jpg

ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံႏွင့္ Process and Products Show 2016 စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားကိုေတာ့ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း ပထမထပ္ရွိ အစည္းအေဝးခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။