CES 2016 ျပပြဲ၏ ထိပ္တန္းထုတ္ကုန္ (၈) ခု

Article-Cover.gif

ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနက် CES ျပပြဲကို ယခုႏွစ္တြင္လည္း ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ အေမရိကန္ နီဗားဒါးျပည္နယ္ လတ္စ္ဗီးဂတ္ၿမိဳ႕၌ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ က်င္းပခဲ့သည္။ လူသုံးကုန္ နည္းပညာ အဖြဲ႕အစည္း (CTA) သည္ စတုရန္းေပ ၂.၄ သန္းအက်ယ္ရွိ ေနရာတြင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၃,၆၀၀ ေက်ာ္ကို ဦးေဆာင္၍ Consumer Electronics Show (CES) ကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါျပပြဲတြင္ ကုမၸဏီမ်ားစြာက  ၎တို႔၏ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ အရွိဆုံးထုတ္ကုန္မ်ားစြာကို ထုတ္ေဖာ္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔မွာ ျပပြဲတြင္ လူစိတ္ဝင္စားမႈ အမ်ားဆုံး ရရွိခဲ့ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ျဖစ္သည္။

Acer ၏ Chromebase 24

Acer သည္ယခုႏွစ္ CES ျပပြဲတြင္ ပရိသတ္မ်ားကို စိတ္မပ်က္ေစဘဲ Chromebase 24 အား မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ all-in-one  (AIO) တစ္ကိုယ္ေရသုံး ကြန္ပ်ဴတာတြင္ မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္ ၂၃.၈ လက္မ 1080p အရည္အေသြးရွိ display, RAM 8GB, 802.11 a/c Wi-Fi ႏွင့္ HD ကင္မရာအျပင္ built-in မိုက္ခ႐ိုဖုန္း ၄ ခုပါဝင္လာသည္။ Google ၏ Chrome စနစ္အသုံးျပဳထားေသာ Chromebase 24 ၏ပ႐ိုဆက္ဆာ အခ်က္အလက္ကို မေဖာ္ျပခဲ့သလို touch screen ပါဝင္လာျခင္း မရွိေပ။

Acer အေနျဖင့္ Chromebase 24 ၏ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေရာင္းခ်မည့္ ေစ်းကြက္ကို ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။

Alcatel ၏ CareTime စမတ္နာရီ

Alcatel သည္ကုမၸဏီ၏ Care Time စမတ္နာရီသစ္ တစ္မ်ိဳးကိုထုတ္ေဖာ္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ စမတ္နာရီမ်ားကို လူငယ္လူရြယ္မ်ားထက္ ကေလးငယ္မ်ားထံသုိ႔ ပိုမိုေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည့္ ထုတ္ကုန္ျဖစ္သည္။

တန္ဖိုးႀကီး စမတ္နာရီတြင္ ပါဝင္ေသာ feature မ်ားထက္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ အသုံးဝင္ေသာ option တစ္ခုကို ထည့္သြင္းထားသည္။ ၎မွာဖုန္းေခၚဆိုမႈ ကန္႔သတ္ထားၿပီး GPS ေျခရာခံစနစ္ ပါဝင္ေသာ 2G ေရဒီယို feature ပါဝင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

မိဘမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္တစ္ေျပးညီ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ားကုိ အေဝးမွ ေစာင္ၾကည့္ရန္ app မွတစ္ဆင့္ တည္ေနရာကို သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ နာရီကို သတ္မွတ္ထားေသာ လုံၿခဳံသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ထားရစ္ခဲ့ပါက သတိေပးခ်က္ ေပးပို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

Faraday Future ၏လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္သုံးကား

Faraday Future သည္ အနာဂတ္တြင္ ထြက္ေပၚလာဖြယ္ရွိေသာ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ျမင္းေကာင္ေရ ၁၀၀၀ အားရွိ ကားတစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ FFZERO1 ဟုအမည္ရေသာ concept ကားတြင္ ျမင္းေကာင္ေရအား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ကာ သုံးစကၠန္႔အတြင္း ျမန္ႏႈန္း ၆၀ အထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ၿပီး အျမန္ဆုံးႏႈန္းျဖင့္ တစ္နာရီလွ်င္မိုင ္၂၀၀ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္။

အဆိုပါ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သုံး ကားတြင္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပါဝင္သလို ဘက္ထရီ တစ္ခုထက္ပို၍ လြယ္ကူစြာေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ အစားထုိးႏိုင္ၿပီး ထိေရာက္မႈရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ကား၏ သပ္ရပ္ေသာ ကိုယ္ထည္ဒီဇိုင္းမွာ sports  ကားပရိသတ္မ်ားအတြက္ အႀကိဳက္ေတြ႕ေစမည္ ျဖစ္သည္။ Faraday Futuret ၏ကားသည္ အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျပသထားၿပီး အနာဂတ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆုံး လွ်ပ္စစ္ကားအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရဖြယ္ရွိသည္။

လက္တုမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေသာ 3D printer ကုမၸဏီ

လတ္စ္ဗီးဂတ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ CES ျပပြဲတြင္ စာနာေထာက္ထား ဒါနျပဳသည့္ ပုံစံမ်ိဳး ျမင္ေတြ႕ရခဲသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ Robo 3D ကုမၸဏီသည္ ၎တို႔ကုမၸဏီ၏ 3D printer မ်ားကုိ အေရာင္းျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ လူမ်ားအတြက္ အခမဲ့လက္တူမ်ားကို လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

Robo 3D သည္ကုမၸဏီ၏ 3D printer ကိုစမ္းသပ္ျပသရန္ ကန္ေဒၚလာ ၃၅ ခန္႔က်သင့္ေသာ လက္တုမ်ားကို ပုံႏွိပ္ခဲ့ၿပီး e-NABLE အဖြဲ႕သုိ႔ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ e-NABLE သည္ေစတနာ႔ ဝန္ထမ္းလူမႈ အသုိက္အဝန္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္အစားထိုးရန္ တတ္စြမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ကေလးႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္အတြက္ အိမ္သုံး 3D printer မ်ားျဖင့္ လက္တုမ်ား ပုံႏွိပ္ေပးေနသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

BMW ၏နည္းပညာျမင့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ စီးဦးထုပ္

BMW သည္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ ကယ္သမားမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ယာဥ္ပုိင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာကို သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ concept ဆုိင္ကယ္စီး ဦးထုပ္ကို CES 2016 တြင္ ထုတ္ေဖာ္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ဆိုက္ကယ္စီးသူ အေနျဖင့္ တာယာဖိအား၊ ဆီအခ်ိဳးအစား၊ ျမန္ႏႈန္းႏွင့္ အတားအဆီး သတိေပးခ်က္ အပါအဝင္ လမ္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာဘက္ျမင္ကြင္းကုိ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ ကင္မရာအပိုလည္း ပါဝင္လာႏိုင္ၿပီး ဆိုင္ကယ္စီးသူ၏ ျမင္ကြင္းပိတ္ဆို႔မႈ ဖယ္ရွားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ display ပါဝင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စုံလင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီး ဦးထုပ္ကို Skully မွကနဦး ထုတ္လုပ္ကာ ကန္ေဒၚလာ ၁၄၉၉ ျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

Fasetto Link

အရြယ္အစား ၄၈x၂၃ စင္တီမီတာသာရွိေသာ Fasetto Link သည္ Network Attached Storage (NAS) ထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္သည္။ Link သည္ solid state drive (SSD) နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳထားၿပီး storage 256GBs မွ 2TB အထိ ေထာက္ပံ့ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ 1900 Mbps ႏႈန္းျဖင့္ Wi-Fi မွတစ္ဆင့္ ဖုိင္မ်ားလႊဲေျပာင္း ေပးႏိုင္သည္။

Intel ၏ Segway စက္႐ုပ္

Intel သည္ Segway စက္႐ုပ္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း CNET မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ စက္႐ုပ္သည္ ဝင္႐ိုးတစ္ခုတြင္ ႏွစ္ဘီးတပ္ hoverboard ျဖစ္ၿပီး ခလုတ္တစ္ခ်က္ ႏွိပ္လိုက္ပါက အကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္သည့္ စက္႐ုပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ Intel ကအဆိုပါ စက္႐ုပ္သည္ “open platform” ထုတ္ကုန္ျဖစ္ၿပီး ဘက္စုံအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ိဳးစုံအတြက္ ပ႐ိုဂရမ္ေရးဆြဲ၍ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

မွန္မပါဘဲ ကင္မရာမ်ား ထည့္သြင္းထားေသာ BMW i8

အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အသားေပးေဖ်ာ္ေျဖမႈ စနစ္မ်ား ေရာက္ရွိလာမႈႏွင့္အတူ ကားမ်ားတြင္ ပါကင္ထုိးႏိုင္ရန္ sensor မ်ားစြာႏွင့္ ကားအတြင္း ေနာက္ၾကည့္ကင္မရာမ်ား ပါဝင္လာသည္။ သို႔ရာတြင္ BMW အေနျဖင့္ i8 ေမာ္ဒယ္၌ ကားအျပင္ဘက္ရွိ ေနာက္ၾကည့္ မွန္မ်ားေနရာတြင္ ကင္မရာ အစားထိုးခဲ့သည္။

အဆုိပါ နည္းပညာသည္ ကား၏ေနာက္ဘက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားကို တိက်စြာ ေတြ႔ျမင္လို ျမင္ကြင္းျပတ္သားျခင္း မရွိသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္လည္း ပိုမုိသင့္ေတာ္သည္။

Ref: ZDNet