စမတ္ဖုန္းႏွင့္ တြဲဖက္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ကင္မရာ မွန္ဘီလူးမ်ားကို ZEISS မိတ္ဆက္

zeissexolens-SH-petapixel-2016jan7.gif

ZEISS သည္ Fellowes အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စမတ္ဖုန္း ဓာတ္ပုံသမားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ ကင္မရာ မွန္ဘီလူးမ်ားစြာကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကင္မရာ မွန္ဘီလူးမ်ားသည္ ျမင္ကြင္းက်ယ္၊ အနီးကပ္ဓာတ္ပုံႏွင့္ အေဝးမွ အရာဝတၳဳမ်ားကို ဆြဲယူ႐ိုက္ကူးထားေသာ (telephoto) ဓာတ္ပုံမ်ားကို ႐ိုက္ကူးႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ ExoLens အမွတ္တံဆိပ္ ကင္မရာမွန္ဘီလူးမ်ားတြင္ ZEISS optics ပါဝင္ၿပီး အျဖဴေရာင္တံဆိပ္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားၿပီး အနက္ေရာင္ ေလာင္းထားေသာ အလူမီနီယမ္ျဖင့္ ဖန္တီးထားသည္။ ကင္မရာ မွန္ဘီလူးတိုင္းတြင္ အလင္းျပန္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး အလင္းထုတ္လႊင့္မႈကို အ႒ဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ T*T* antireflective ZEISS ကိုပါဝင္သည္။

စမတ္ဖုန္းႏွင့္ ကင္မရာမွန္ဘီလူး ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ အထူးျပဳလုပ္ထားသည့္ ExoLens ေဒါက္လုိအပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဖုန္း၏တစ္ဖက္ျခမ္းကို ဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး တစ္ဖက္တြင္မူ မွန္ဘီလူးကို ထည့္သြင္းထားသည္။ စက္ျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ အလူမီနီယမ္ေဒါက္တြင္ မွန္ဘီလူးမ်ား၊ သာမန္ tripod ႏွင့္ cold shoe တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားကို ဝက္အူရစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳ ႏိုင္သည္။

ExoLens+ZEISS ကင္မရာ မွန္ဘီလူးမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒုတိယ သုံးလပတ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ် သြားမည္ျဖစ္ၿပီး iPhone 6, 6 Plus, 6S ႏွင့္ 6S Plus ႏွင့္လည္း တြဲဖက္အသုံးျပဳ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Ref: Petapixel