မဟာဗုဒၶဝင္ကာတြန္းျပပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

Put-1.jpg
Put-2.jpg
Put-3.jpg
Put-4.jpg

Putet King Mobile Application မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ မဟာဗုဒၶဝင္ကာတြန္းျပပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကိုေတာ့ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ခ်မ္းသာႀကီးတန္ေဆာင္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။