ယူကရိန္းရွိ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကို ဟက္ကာမ်ား တုိက္ခိုက္

ukraine.jpg

ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၏ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကို ဟက္ကာမ်ားက ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္တြင္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး အိုင္ဗန္ႏုိဖရန္ကီဗစ္ေဒသရွိ ေနအိမ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ အေမွာင္အတိက်သြားခဲ့သည္။ အဆုိပါျဖစ္ရပ္သည္ စြမ္းအင္ျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ပထမဆုံးျပဳလုပ္သည့္ ဆုိက္ဘာတိုက္ခုိက္မႈ ျဖစ္လာသည္။

ကြန္ပ်ဴတာလုံၿခဳံေရး ကၽြမ္းက်င္ကုမၸဏီ ESET က တိုက္ခိုက္သူမ်ားသည္ malware ပါဝင္ေသာ Microsoft Office စာရြက္စာတမ္းမ်ား အသုံးျပဳ၍ စြမ္းအင္စက္႐ုံ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား အတြင္းသုိ႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ Social engineering နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳ၍ စြမ္းအင္စက္႐ုံ ဝန္ထမ္းမ်ားက ဖိုင္မ်ားကို activate ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔က အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ပင္ BlackEnergy Trojan အသုံးခ်ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

ထိုတိုက္ခိုက္မႈကို ႐ုရွားဟက္ကာအဖြဲ႕ The Sandworm Team က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေျပာဆိုလ်က္ရွိၾကသည္။ ၎တို႔အဖြဲ႕သည္ ယူကရိန္းစြမ္းအင္ေထာက္ပံ့သူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားေလ့ရွိၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပရွိေထာက္ပံ့သူမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ တုိက္ခိုက္ခဲ့ဖူးသည္။ ယူကရိန္းစြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ စြမ္းအင္ျပတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္းကို စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း Financial Times မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: Engadget