ႏွစ္ပတ္အတြင္း FAA တြင္ မွတ္ပုံတင္သည့္ ဒ႐ုန္းအေရအတြက္ ၁၈၁,၀၀၀ စင္းအထိရွိလာ

151223181253-faa-drone-registration-780x439.jpg

ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ေန႔မွစတင္၍ ဒ႐ုန္းေပါင္း ၁၈၁,၀၀၀ စင္းအထိ မွတ္ပုံတင္ စာရင္းသြင္းထားေၾကာင္း FAA က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

FAA သည္ ဒီဇင္ဘာလက အေဝးထိန္းေလယာဥ္ ဝါသနာရွင္မ်ားအတြက္ ဒ႐ုန္းအသုံးမျပဳမီ မွတ္ပုံတင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ မွတ္ပုံတင္တဲ့ ဒ႐ုန္းအေရအတြက္ေၾကာင့္ စိတ္အားတက္မိပါတယ္” ဟု FAA အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မိုက္ကယ္ဟြာတာက လတ္စ္ဗီးဂတ္ၿမိဳ႕ရွိ CES ပြဲတြင္သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ FAA က ဒ႐ုန္းပိုင္ဆုိင္သူမ်ား ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မိျခင္းကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမည့္ B4UFLY app ကို Apple ႏွင့္ Android ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

“B4UFLY က ဒ႐ုန္းေတြကို ေလထဲမွာ လုံၿခဳံစြာ ပ်ံသန္းေစဖို႔အတြက္ အမ်ားျပည္သူထံ အသိပညာေပးဖို႔ ကူညီႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါကလည္း အေဝးထိန္းေလယာဥ္သုံးစြဲတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ မွီခိုအားထားႏိုင္မႈနဲ႔ လုံၿခဳံမႈစတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေစဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းတဲ့ အေရးအႀကီးဆုံး အစိတ္အပိုင္းပါ” ဟု ဟြာတာက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ app က သုံးစြဲသူမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ဒ႐ုန္းပ်ံသန္းႏိုင္ျခင္း ရွိ၊မရွိ အသိေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎ app သည္ ဖုန္း၏ တည္ေနရာကို အသုံးခ်၍ အနီးအနားရိွ ကန္႔သတ္ေလေၾကာင္းနယ္နမိတ္၊ ေလဆိပ္ သုိ႔မဟုတ္ မႈခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာအနီးတြင္ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈ ယာယီကန္႔သတ္ဧရိယာမ်ားကို ရွာေဖြေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ဆိုက္ေရာက္လာမည့္ ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ တည္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မည့္ planner mode လည္း ပါဝင္လာသည္။

FAA ၏ မွတ္ပုံတင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဒ႐ုန္းပိုင္ရွင္မ်ားက တာဝန္ယူ မွတ္ပုံတင္ရသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ မွတ္ပုံမတင္ထားသည့္ ဒ႐ုန္းမ်ားကို အသုံးျပဳပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေၾကးေငြ ကန္ေဒၚလာ ၂၅၀,၀၀၀ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: CNNMoney