Glances ကို Ubuntu OS တြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳျခင္း

glances_output1.jpg

Glances ဆိုတာကေတာ့ Ubuntu OS သံုးစဲြသူေတြ မိမိကြန္ပ်ဴတာ စနစ္အတြင္းမွ  Hardware  မ်ားရဲ႕လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးႏိုင္တဲ့ Tool တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ CPU, Memory, Network Interface နဲ႔အျခားေသာ Input Output Device ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး System အတြင္းမွာ ဂ႐ုစိုက္ရမယ့္ အေျခအေနေတြကို အေရာင္ခဲြျခားၿပီး ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ubuntu OS မွာ Glances ကို ထည့္သြင္းဖို႔အတြက္ ပထမဆံုး Ubuntu OS System ရဲ႕ Package ေတြကို Update ေတြ Upgrade ေတြ ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ Package ေတြကို Update ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ Ubuntu ရဲ႕ Terminal ကို Ctrl + Alt + T ကိုအသံုးျပဳၿပီး ဖြင့္ရပါမယ္။ ၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ Terminal ထဲမွာ sudo apt-get update ဆိုတဲ့ Com-mand နဲ႔ အရင္ Package ေတြကို  Update ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Update ျပဳလုပ္ၿပီးၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ sudo apt-get upgrade နဲ႔ Upgrade ထပ္မံလုပ္ေပးရပါမယ္။

Galancesကို Install ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ေဖာ္ျပပါ Command ကို Terminal မွာ႐ိုက္ထည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳရမယ့္ Command ကေတာ့ –

sudo apt-get install glances

ဆိုတဲ့ command ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ command ကို ထည့္သြင္းၿပီးသြားရင္ သက္ဆိုင္ရာ package ေတြကို download ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတည္း ထည့္သြင္းေပးသြား ပါလိမ့္မယ္။ Glances ကိုဖြင့္ဖုိ႔အတြက္ကေတာ့ Terminal မွာ glances ဆိုတ့ဲ Command  ကို ႐ိုက္ထည့္လိုက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ System monitor ကို Terminal မွာေဖာ္ျပ ေပးထားတာကို ေတြ႕ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။

Glances မွာ အေရာင္ခဲြျခားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိမ္းေရာင္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမွာ ပံုမွန္ေကာင္းမြန္ေနပါတယ္။ အျပာေရာင္ဆိုရင္ အဆိုပါ  Hardware ေတြကို အနည္းငယ္ ဂ႐ုစိုက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခရမ္းရင့္ေရာင္ဆိုရင္ သင့္ကိုအခ်က္ေပးေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဆိုပါ Hardware ကို ေသခ်ာစစ္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး၊ အနီေရာင္ကေတာ့ ျပႆနာရွိေနတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေဖာ္ျပေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Glances Terminal ကေန ထြက္ခ်င္ရင္ ESC key ကိုႏွိပ္ၿပီး ထြက္ႏိုင္သလို၊ Terminal မွာ Ctrl + C ကို ႏွိပ္ၿပီး Glances terminal ကေန ထြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။