အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေသာ ဒ႐ုန္းတစ္မ်ိဳးကို Intel ပြဲထုတ္မိတ္ဆက္

intel-drone-975c327a-8760-4e0c-8da9-dc78fca3f5a6800.jpg

Intel အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ဘ႐ိုင္ယန္ကာဇာနစ္ခ်္သည္ လက္စ္ဗီးဂတ္စ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရိွေသာ လူသံုးကုန္အီလက္ထရြန္နစ္ျပပြဲ (CES) ၌ Yuneec (“unique” ဟု အသံထြက္ေသာ) Typhoon H ဒ႐ုန္းတစ္မ်ိဳးကို ပြဲထုတ္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ စီးပြားျဖစ္ ဒ႐ုန္းတြင္ Intel ၏ RealSense 3D ဟုေခၚေသာ depth-capturing camera နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားသည္။ ထို႔အျပင္ ၎ဒ႐ုန္းတြင္ ေခါက္ထားႏိုင္ေသာ ပန္ကာမ်ား၊ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ေသာ ေလယာဥ္ဘီး၊ 4K ကင္မရာ၊ display တစ္ခုပါဝင္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ခလုတ္တစ္ခုတို႔ ပါဝင္သည္။

“ဒီဒ႐ုန္းကို end-user ေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားတာပါ။ ဘူးခြံထဲက ထုတ္လိုက္တာနဲ႔ ဒ႐ုန္းကို ခ်က္ခ်င္းအသံုးျပဳႏုိင္ပါၿပီ” ဟု ကာဇာနစ္ခ်္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဒ႐ုန္းက အတားအဆီးမ်ားကို ေရွာင္လႊဲသြားႏုိင္ေစမည့္ collision avoidance စနစ္တစ္ခုအတြက္ Ascending Technologies ႏွင့္အတူ Intel က ဖန္တီးထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ultra-portable ဒ႐ုန္းကို ယခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္အတြင္း ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး တန္ဖိုးက ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ေအာက္ျဖစ္ေၾကာင္း Intel အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: CNET