လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားေနသူမ်ား စကားျပန္ေျပာႏိုင္မည့္ တစ္ေဒၚလာတန္ ထုတ္ကုန္ကို အိႏၵိယဆရာá

india-doctor-SH-betterindia-2015dec30.jpg

ဘန္ဂလိုၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ကင္ဆာအထူးကု ဆရာဝန္ ေဒါက္တာ ဗစ္ရွယ္ရာအိုသည္ ခြဲစိတ္မႈ ျပဳလုပ္ထားေသာ လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာ ေဝဒနာရွင္မ်ားကို စကားျပန္ေျပာႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးမည့္ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးကို တီထြင္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ထုတ္ကုန္သည္ ေစ်းကြက္တြင္းရွိ တန္ဖိုးႀကီး ထုတ္ကုန္မ်ား ကဲ့သုိ႔မဟုတ္ဘဲ ႐ူပီး ၅၀ သာ က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။

ကိုလ္ကတၱားၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည့္ ကင္ဆာေဝဒနာရွင္ တစ္ဦးသည္ လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာ ေဝဒနာ ခံစားခဲ့ရခ်ိန္မွစ၍ မည္မည္ရရ မစားရသည္မွာ ႏွစ္လေက်ာ္ၾကာၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ထိုစဥ္က စိတ္ဓာတ္က်လ်က္ရိွၿပီး စကားမေျပာႏိုင္သလို တံေတြးမ်ိဳခ် ႏိုင္ျခင္းလည္း မရွိေပ။ အစားအစာမ်ားကို ၎၏ႏွာေခါင္း၌ ထည့္သြင္းထားေသာ ပိုက္၏ အကူအညီျဖင့္ စားေသာက္ရသည္။ ၎၏ ဘ႑ာေရးအေျခ

အေနမွာလည္း လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိရန္ခက္ခဲသည့္ အေနအထား ျဖစ္သည္။ ဆရာဝန္တစ္ဦးက ၎ကို ကူညီႏိုင္ဖြယ္ရွိမည့္ ဘန္ဂလိုၿမိဳ႕ရွိ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ တစ္ဦးအေၾကာင္း အသိေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔အေနျဖင့္ ဘန္ဂလိုၿမိဳ႕အထိ သြားေရာက္ၿပီး အဆိုပါခြဲစိတ္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့သည္။ ငါးမိနစ္သာ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းအၿပီးတြင္ သူ႔အေနျဖင့္ စကားျပန္လည္ ေျပာဆိုႏိုင္ၿပီး အစားအစာမ်ားကိုလည္း မ်ိဳခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၎အေနျဖင့္ ေနရပ္ကိုပင္ ျပန္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ေဒါက္တာ ဗစ္ရွယ္ရာအိုအေပၚ ေက်းဇူးတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

“အဲေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္က အျခားခြဲစိတ္မႈကို ၃ နာရီေလာက္ လုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ခြဲခန္းက ထြက္လာပါတယ္။ ကိုလ္ကတၱားက လူနာက အဲဒီမွာရပ္ေနၿပီး ကၽြန္ေတာ့ကို ေစာင့္ေနတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ခံစားေနရတဲ့ပုံပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို ေျပးလာၿပီး ဖက္ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ စကားျပန္ေျပာႏိုင္ဖို႔ကို ဘယ္လိုစိတ္မကူး မိပါဘူးလို႔ ေျပာပါေသးတယ္” ဟု အသက္ ၃၇ ႏွစ္

အရြယ္ေဒါက္တာ ဗစ္ရွယ္ရာအိုက ေျပာသည္။

ေဒါက္တာရာအိုသည္ ဘန္ဂလိုၿမိဳ႕အေျခစိုက္ HealthCare Global (HCG) ကင္ဆာစင္တာက ကင္ဆာအထူးကု ဆရာဝန္ႏွင့္ ေခါင္းႏွင့္လည္ပင္း ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၎အေနျဖင့္ အသံအိုး ဖယ္ရွားထားသည့္ လူနာမ်ား စကားျပန္လည္ ေျပာႏိုင္ၿပီး အစားပုံမွန္စားႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမည့္ Aum Voice Prosthesis ထုတ္ကုန္ကို တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဆီလီကြန္ျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ voice prosthesis ကုိ အသံအိုး ဖယ္ရွားျခင္းခံထားရေသာ လူနာမ်ားကို စကားျပန္လည္ ေျပာ

ဆိုႏိုင္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ ေလႁပြန္ႏွင့္ အစာႁပြန္ သီးျခားျဖစ္ေနသည့္အခါ ခြဲစိတ္မႈ ျပဳလုပ္သည့္ အခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎တို႔ႏွစ္ခုအၾကား အေပါက္တစ္ခု ျပဳလုပ္ေပး၍ အဆုိပါ ထုတ္ကုန္ကို ၎အေပါက္တြင္ ေနရာခ်ထားျခင္းျဖင့္ လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာ ေဝဒနာ

ရွင္မ်ားကို စကားျပန္လည္ ေျပာဆိုင္ႏိုင္ေစရန္ အကူအညီေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: TheBetterIndia